Synonymer till huvudsaklig

Vi känner till 8 synonymer till huvudsaklig. Ordet huvudsaklig är en synonym till primär och viktig och kan bland annat beskrivas som ”viktigaste, främsta”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av huvudsaklig samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till huvudsaklig

 1. avgörande
 2. essentiell
 3. grundläggande
 4. huvud-
 5. nödvändig
 6. primär
 7. viktig
 8. väsentlig

Vad är motsatsen till huvudsaklig?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till huvudsaklig.

Vad betyder huvudsaklig?

 1. viktigaste, främsta
 2. som betyder mest eller är mest väsentlig; som utgör huvudsaken

Hur böjs huvudsaklig?

 1. huvudsaklig
 2. huvudsakliga
 3. huvudsaklige
 4. huvudsakligt

Hur kan ordet huvudsaklig användas?

Följande exempelmeningar visar hur huvudsaklig kan användas.

 1. hennes huvudsakliga arbetsuppgift är att göra webbsidor
 2. hästens huvudsakliga föda är hö

Hur används ordet huvudsaklig i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet huvudsaklig används i vanlig text.

 1. En av de huvudsakliga slutsatserna är det finns stora kapacitetsbehov i många länder bara för att rapportera det som man är ålagda att rapportera, berättar Mattias Frumerie.
 2. Det verkar som att deras huvudsakliga mål är att kämpa för att behålla status quo, sa Greta Thunberg i ett ilsket tal på fredagen.
 3. – Det är fortfarande kvinnor som har det huvudsakliga omsorgsansvaret i många familjer, alltså både när det gäller föräldrar som ska in på äldreboenden och kontakt med skola och dagis.
 4. Det finns två huvudsakliga utvecklingsalternativ för fast elektrolyt i litiummetallbatterier.
 5. Utöver att Tor kan användas för vanlig anonym surfning är det huvudsakliga syftet med Tor att utgöra porten till den så kallade mörka webben, och många onion–sajter kan endast nås med Tor.
 6. Rapporten bevisar att koldioxid är den huvudsakliga orsaken till klimatförändringarna även om andra växthusgaser och luftföroreningar också påverkar klimatet.
 7. Det ska dock sägas att vind anges som huvudsaklig energikälla, vilket ska ge leveranser som är koldioxidfria till mer än 90 procent.
 8. Ni hade väl det huvudsakliga ansvaret för smittspridningen, har ni inte därmed ett stort ansvar även för de höga dödstalen?.
 9. Sydkoreas huvudsakliga taktik i kampen mot pandemin har hittills varit omfattande tester och smittspårning för att fort slå ner begynnande utbrott, utan att behöva införa allt för strikta restriktioner.
 10. – Den huvudsakliga motsättningen är mellan centralism och decentralism.
 11. Länen leddes (och leds) av en landshövding och från länen uppstod år 1862 landstingen, som numera benämns som regioner, vars huvudsakliga uppgift är att ansvara för sjukvården.
 12. Steve Coll ser två huvudsakliga anledningar till att medierna utmanas alldeles extra det här året.
 13. För många människor är Iphone den huvudsakliga portalen till internet och Apple blir i praktiken dess portvakt.
 14. – Det finns ändå ett lagutrymme som säger att människor ska vara skrivna där man har sin huvudsakliga dygnsvila.
 15. Den huvudsakliga orsaken är att det blivit en så stor mediestorm kring de här flygen.
 16. I de nya siffrorna inkluderas dödsfall där omkomna testat positivt för viruset men det inte har ansetts vara den huvudsakliga anledningen till deras död.
 17. – Vi kan inte dra några långtgående analyser eller slutsatser, men att färre människor träffas i mindre utsträckning på nöjesetablissemang tror vi är den huvudsakliga förklaringen.
 18. – De huvudsakliga brottsrubriceringarna är grovt och synnerligen grovt narkotikabrott samt grovt penningtvättsbrott.
 19. Zafars huvudsakliga syfte var enligt landet att ta bilder på jorden för att kunna bevaka jordbävningar, handskas med naturkatastrofer och utveckla jordbruk.
 20. Det har varit ett bra ställe att skriva på, säger Neil Tennant, duons huvudsaklige sångare och textförfattare.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är primär en synonym till huvudsaklig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på huvudsaklig