hypotes

Hypotes är synonymt med tankeexperiment och teori och kan bland annat beskrivas som ”antagande, teori”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av hypotes och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till hypotes

antagande, förmodan, gissning, hjälphypotes, lära, tankeexperiment, tankegång, teori, åsikt

Motsatsord till hypotes

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hypotes.

Vad betyder hypotes?

 1. antagande, teori
 2. (filosofi, vetenskap) ett påstående som man misstänker är sant, men som man inte är helt säker på, ty bevis för det saknas

Böjningar av hypotes

 1. hypotes
 2. hypotesen
 3. hypotesens
 4. hypoteser
 5. hypoteserna
 6. hypotesernas
 7. hypotesers

Exempel på hur ordet hypotes kan användas

 1. han lanserade en djärv hypotes
 2. en vetenskaplig hypotes måste kunna verifieras eller vederläggas

Exempel på hur ordet hypotes används i svenska tidningar

 1. När man ägnar sig åt bevisvärdering måste man alltid beakta alternativa hypoteser.
 2. Han tycker att NFC, Nationellt forensiskt centrum, fått för mycket bakgrundsinformation och jobbat efter redan framlagda hypoteser.
 3. Det är mer än tjugo år sedan som den hypotesen framfördes av läkaren Andrew Wakefield.
 4. Och förutom allt detta publicerade Christianson artiklar i internationella vetenskapliga publikationer, där han bekräftade hypotesen om bortträngda minnen genom att berätta om den svenske seriemördaren som behövde terapi för att minnas sina mord.
 5. – Vi har en hypotes om att det kan ha att göra med vardagslivets organisering och bostadsmarknaden.
 6. Newports hypotes är att det arbete vi kan utföra vid djup koncentration blir allt mer värdefullt i dagens ekonomi, men att förmågan att gå på djupet samtidigt blir desto ovanligare.
 7. Det drygt 10 sekunder långa videoklippet som har publicerats av New York Times och Bellingcat ser ut att styrka den hypotesen.
 8. – Det är svårt att säga, men det är väl en rimlig hypotes att man lyckats med något i storstäderna.
 9. I en av texterna ställer medieforskaren Bengt Johansson frågan Varför driver journalister så ofta sin egen agenda? Tyvärr är frågan mest retorisk, eftersom Johansson närmast avfärdar frågans inneboende hypotes.
 10. Några hypoteser finns i varje fall, som ska testas.
 11. – Vi hade en hypotes innan studien att det skulle finnas en brytpunkt i 55–årsåldern.
 12. Flera av de hypoteser som Zetterbergs forskarliv baserats på – till exempel att det klibbiga proteinet beta–amyloid är vad som sätter igång sjukdomen – började återigen ifrågasättas, av forskare som letade lösningen på andra håll.
 13. – En av hypoteserna är att i varmare klimat, så behöver ödlor mer näringsrika byten för att täcka sina behov och att de ändrade sin diet mot att äta ryggradslösa djur som är rovdjur, säger Elvire Bestion, huvudförfattare för studien.
 14. Vad säger forskningen?Internationell forskning stödjer inte hypotesen att privata utförare generellt skulle vara mer effektiva.
 15. Utredarna jobbar utifrån hypotesen att nervgiftet fanns i en parfymbehållare som hittades av paret i Amesbury i en park eller någonstans i centrala Salisbury.
 16. Åklagarens hypotes är att han hade med sig cannabisen redan då.
 17. – Vår hypotes är att har man en bra arbetsgrupp, kan det fungera som en buffert om man har en mer aggressiv chef.
 18. Det stämmer med vår hypotes om att falska nyheter oftare är nya och oväntade, säger han.
 19. – Branschen är mansdominerad historiskt och vår hypotes är att de som rekryterar främst tittar på sitt eget nätverk, som oftast består av män.
 20. Utan finns andra hypoteser till varför han rör sig i det området.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till hypotes är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tankeexperiment en synonym till hypotes. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.