hypotes

Synonymer till hypotes

antagande, förmodan, gissning, hjälphypotes, lära, tankeexperiment, tankegång, teori, åsikt

Motsatsord till hypotes

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till hypotes.

Vad betyder hypotes?

 1. antagande, teori
 2. (filosofi, vetenskap) ett påstående som man misstänker är sant, men som man inte är helt säker på, ty bevis för det saknas

Exempel på hur hypotes kan användas

 1. han lanserade en djärv hypotes
 2. en vetenskaplig hypotes måste kunna verifieras eller vederläggas

Exempel på hur hypotes används i svenska tidningar

 1. Det är mer än tjugo år sedan som den hypotesen framfördes av läkaren Andrew Wakefield.
 2. Och förutom allt detta publicerade Christianson artiklar i internationella vetenskapliga publikationer, där han bekräftade hypotesen om bortträngda minnen genom att berätta om den svenske seriemördaren som behövde terapi för att minnas sina mord.
 3. – Vi har en hypotes om att det kan ha att göra med vardagslivets organisering och bostadsmarknaden.
 4. Newports hypotes är att det arbete vi kan utföra vid djup koncentration blir allt mer värdefullt i dagens ekonomi, men att förmågan att gå på djupet samtidigt blir desto ovanligare.
 5. Det drygt 10 sekunder långa videoklippet som har publicerats av New York Times och Bellingcat ser ut att styrka den hypotesen.
 6. – Det är svårt att säga, men det är väl en rimlig hypotes att man lyckats med något i storstäderna.
 7. I en av texterna ställer medieforskaren Bengt Johansson frågan Varför driver journalister så ofta sin egen agenda? Tyvärr är frågan mest retorisk, eftersom Johansson närmast avfärdar frågans inneboende hypotes.
 8. Några hypoteser finns i varje fall, som ska testas.
 9. – Vi hade en hypotes innan studien att det skulle finnas en brytpunkt i 55–årsåldern.
 10. Flera av de hypoteser som Zetterbergs forskarliv baserats på – till exempel att det klibbiga proteinet beta–amyloid är vad som sätter igång sjukdomen – började återigen ifrågasättas, av forskare som letade lösningen på andra håll.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av hypotes

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tankeexperiment en synonym till hypotes. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.