Synonymer till ideal

Vi känner till 14 synonymer till ideal. Ordet ideal är en synonym till norm och perfekt och kan bland annat beskrivas som ”perfekt exempel (att efterlikna), förebild”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ideal samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till ideal

 1. felfri
 2. fullkomlig
 3. fulländad
 4. förebild
 5. föredöme
 6. idealisk
 7. idé
 8. måttstock
 9. norm
 10. perfekt
 11. regel
 12. rättesnöre
 13. standard
 14. värdering

Vilka ord betyder nästan samma sak som ideal?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till ideal. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. tumstock
 2. hel
 3. exempel
 4. intakt
 5. fullständig
 6. färdig
 7. utmärkt
 8. komplett

Vad är motsatsen till ideal?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till ideal.

Vad betyder ideal?

 1. perfekt exempel (att efterlikna), förebild
 2. en idé om det perfekta tillståndet
 3. (algebra) en delmängd I av en ring (R, + , · ), som är sluten under addition, och där R avbildar I på I via multiplikation från både höger och vänster
 4. utan fel eller brister

Hur böjs ideal?

 1. ideal
 2. ideala
 3. idealare
 4. idealast
 5. idealaste
 6. ideale
 7. idealen
 8. idealens
 9. idealet
 10. idealets
 11. ideals
 12. idealt

Hur kan ordet ideal användas?

Följande exempelmeningar visar hur ideal kan användas.

 1. idealet är att alla har arbete

Hur används ordet ideal i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet ideal används i vanlig text.

 1. Adeln och landsbygdsindustrin höll fast vid de klassiska idealen, medan stadsindustriernas nyrika ägare valde pompös barock.
 2. Vid ideala förhållanden kan upp till 60 stjärnfall observeras per timme, ett i minuten.
 3. Både vänstern och liberala borde kunna köpa det idealet med hull och hår.
 4. Tät kvartersstad har länge varit idealet – och kommuners och byggbolags kalkyler har ofta resulterat i överdrivet tät och mörk kvarterstad, med torftiga ytor för barn.
 5. Han menade rent konkret att idealet vore att ta barnen från deras sentimentala föräldrar och istället uppfostra dem på barnfarmer efter strikt vetenskapliga principer.
 6. Är kulturpolitiken som förs på nationell, regional och kommunal nivå förenlig med det uttalade idealet om konstnärlig frihet?.
 7. Som exempel på hur barn tidigt formas enligt det kinesiska kommunistpartiets ideal berättar Xiao Xiao om en mamma som kom in till den butik de tidigare hade för försäljning av öl och vin.
 8. En skönhet lika omöjlig att uppnå som det tidigare pinnsmala idealet – om man inte har tillräckligt med pengar till omfattande operationer vill säga.
 9. En inte helt ideal uppladdning blev nu ännu sämre efter ovädret i Nordatlanten.
 10. För frågan är i vilken grad tekniken förändrar och skapar ideal och värderingar.
 11. It’s especially when they are challenged that our ideals matter most.
 12. Vissa skulle kanske uppfatta det som ett ideal som man har svårt att leva upp till.
 13. Om idealet tidigare var en hög och tät stad med extern handel talas det nu snarare om ”chrono–urbanism”, en grönare stad med lugnare rytm där allt man behöver finns i närheten.
 14. Så är det ideala Ikea–namnet – och orden som ratas av Ikea (se upp med Alfons i Polen eller Bergviol i Frankrike).
 15. Han var ju inte bara en begåvad taskspelare, som Ingmar Bergman skulle ha sagt, han var lika mycket en övertygad socialist som inte bytte ideal i takt med att gagerna blev större.
 16. Om vi vill leva på riktigt har vi nog inget annat val än att ta farväl av idealen och välkomna verkligheten.
 17. – Är ni från Sverige? Ja, förr brukade USA skicka ut folk till andra länder för att se hur de nådde upp till demokratiska ideal.
 18. Men trots de ideologiska motpolerna förenas de i viljan att uppfattas som ädla riddare för sina ideal.
 19. Idag har Alexandra Nilsson släckt ner bloggen, gjort upp med de gamla idealen och postar istället kroppspositiva bilder på Instagram.
 20. Klarhet är ett ideal för en lyckad framställning, och därmed också för den bakomliggande tankeverksamheten.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är norm en synonym till ideal. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på ideal