implementera

Implementera är synonymt med införa och utveckla och kan beskrivas som ”realisera; genomföra; ta en specifikation eller ett koncept och sätta in i ett produktionssammanhang”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av implementera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till implementera

genomföra, införa, utveckla

Motsatsord till implementera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till implementera.

Vad betyder implementera?

 1. realisera; genomföra; ta en specifikation eller ett koncept och sätta in i ett produktionssammanhang

Böjningar av implementera

 1. implementera
 2. implementerad
 3. implementerade
 4. implementerades
 5. implementerar
 6. implementeras
 7. implementerat
 8. implementerats

Exempel på hur ordet implementera kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet implementera används i svenska tidningar

 1. De tre analytikerna skriver vidare att ”genom att implementera portabilitet med Kubernetes måste du undvika de beroenden som binder din applikation till leverantören av infrastrukturen, till exempel leverantörens egna tjänster.
 2. Målet är att hjälpa svensk industri utveckla och implementera digitala lösningar för ökad konkurrenskraft och effektivitet.
 3. Mest känd av de elva är Carrie Lam, som styr Hongkong och enligt Washington är den som är ”direkt ansvarig för att ha implementerat Pekings inskränkningar av frihet och demokrati”.
 4. – Det gick upp för mig när mitt team var ansvarigt för att implementera ett företagssystem, säger Earl.
 5. För många unga spelare samtidigt och ett illa valt tillfälle att implementera ett nytt spelsätt är expertens anledningar till att AIK ligger på en blygsam tolfteplats i tabellen.
 6. Nu har vi på Högskolan i Gävle bland annat hjälpt industrin att implementera human lean.
 7. Vi hoppas att detta moratorium, som gäller under ett år, ska ge kongressen tillräckligt med tid att implementera regler, och vi är redo att hjälpa till om så önskas”, skriver företaget.
 8. Algoritmen lever vidare eftersom den finns implementerad på många ställen, och inget hindrar att algoritmen kan användas.
 9. I stället har ITF accepterat en "övergångsperiod" under vilken ett branschinitiativ för besättningsbyten utan smittorisk ska implementeras.
 10. "Vi har närmat oss det här med både hängslen och livrem för att minska spridningen av det här viruset genom att implementera flera skyddslager", säger tillverkningschefen Scott Garberding, riktat till de 12 000 anställda i USA som återvände till jobbet.
 11. Visar den sig verksam kan den implementeras i Region Stockholm.
 12. Förra året köpte Microsoft upp Semmle, detta i syfte att implementera säkerhetsföretagets analysverktyg Code QL i kodhotellet Github.
 13. Företaget har effektivt implementerat en produktledd tillväxtstrategi under många år.
 14. Som chef kan detta vara svårt att implementera, men jag vill uppmuntra dig till att börja med att se över era metoder för realtidsdelning.
 15. Det kommer att ske i olika takt i olika delstater och Trump säger att några delstater är redo att implementera fas ett redan i morgon.
 16. De diskuterade hur överenskommelserna ska kunna implementeras fullt ut, meddelar Kreml, utan att delge några detaljer.
 17. Vi har en komplett portfölj av lösningar och tjänster för att implementera och upprätthålla rätt säkerhetsnivå för varje specifik anläggning.
 18. – Vår utmaning var att implementera ett fullt fungerande bränslecellssystem med flytande vätgas.
 19. Trots många löften om stöd för Homekit, Apples ramverk för smarta hem, så är det ännu inte implementerat.
 20. – När de är fullt implementerade så kommer autonoma elektriska bussar att ge en bekvämare transitupplevelse för våra passagerare.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till implementera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är införa en synonym till implementera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.