indicium

Indicium är synonymt med indikation och tecken och kan bland annat beskrivas som ”svagare form av (juridiskt) bevis”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av indicium och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till indicium

indikation, tecken

Motsatsord till indicium

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till indicium.

Vad betyder indicium?

 1. svagare form av (juridiskt) bevis
 2. sakförhållande som utan bevis styrker en misstanke eller anmodan, svagare än ett faktum

Böjningar av indicium

 1. indicier
 2. indicierna
 3. indiciernas
 4. indiciers
 5. indiciet
 6. indiciets
 7. indicium
 8. indiciums

Exempel på hur ordet indicium kan användas

 1. han dömdes enbart på indicier, mot sitt nekande

Exempel på hur ordet indicium används i svenska tidningar

 1. En stor del av bevisningen byggde på indicier, bland annat att de tilltalade hade setts i närheten av brottsplatsen en kort tid innan morden.
 2. – Jag anser att rätten inte kan utgå från en rad påståenden som inte ens förtjänar att kallas indicier, säger han.
 3. Böttinger räknar upp en rad indicier som är kända sedan tidigare.
 4. Den här processen bygger helt på indicier.
 5. År 2016 kom det fram nya indicier som fick tyska myndigheter att på nytt intressera sig för svensken.
 6. – Det tycks inte finnas något direkt bevis för att Islamiska staten är inblandad, inga tungt vägande indicier, säger han till TT.
 7. Men det är inte avgörande att man vet precis hur det skett, eftersom det ändå finns så starka indicier och bevis på att han har dödat henne.
 8. Det finns inga som helst belägg eller indicier för att den ryska statsledningen skulle vilja starta ett krig mot västmakterna, vilket skulle få förödande konsekvenser för Rysslands ekonomiska återhämtning och för det ryska folket.
 9. Åklagaren beslutade efter några dygn att han skulle släppas eftersom det som talade emot 22–åringen bara var indicier.
 10. En rättsmedicinsk undersökning har kommit fram till att inga glasklara bevis för mordet föreligger, men fyndomständigheterna – pålar genom kroppen mitt i en mosse – utgör tunga indicier.
 11. – Vi säger att det är en märklig omständighet och att det är ett indicium som pekar åt ett visst håll, har Anders Lindstrand, utredningschef hos försäkringsbolaget If sagt tidigare.
 12. Därtill var indicierna för svaga.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till indicium är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är indikation en synonym till indicium. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.