indikation

Indikation är synonymt med tecken och indikator och kan bland annat beskrivas som ”tecken, antydan”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av indikation och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till indikation

antyda, antydan, företrädare, indicium, indikator, insinuation, kommunikation, känsla, ledtråd, omen, signal, symptom, symtom, tecken, tillstymmelse, vink

Motsatsord till indikation

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till indikation.

Vad betyder indikation?

 1. tecken, antydan
 2. tecken på ett visst förhållande
 3. (medicin) omständighet som motiverar viss behandling

Böjningar av indikation

 1. indikation
 2. indikationen
 3. indikationens
 4. indikationer
 5. indikationerna
 6. indikationernas
 7. indikationers
 8. indikations

Exempel på hur ordet indikation kan användas

 1. priset på en vara kan vara en indikation på kvaliteten
 2. det fanns indikationer på mögel i huset

Exempel på hur ordet indikation används i svenska tidningar

 1. Enligt Torki finns det inga indikationer på att flygplanets nedslag ska ha skett på grund av en cyberattack på Irans missiler, eller flygförsvarets system.
 2. Det är en indikation på att det behövs elproduktion, säger Torbjörn Larsson på Uniper.
 3. Det finns helt klart anledning till oro, men det finns också positiva indikationer.
 4. Än så länge har vi inte fått några indikationer från vården på att man har brist på produkterna, men det är klart att om det blir långvarigt kan det få stora konsekvenser, säger Anna Lefevre Skjöldebrand till Sveriges Radio.
 5. Att mannen släpptes på fri fot sågs av många som en indikation på att han skulle frias av rätten.
 6. – Nej, jag har inga indikationer på det.
 7. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.
 8. Primärvalen i Iowa och New Hampshire är viktiga indikationer på vem som till slut blir Demokraternas kandidat i presidentvalet i november.
 9. Men vi kan fånga upp nyheter om möjliga utbrott, viskningar på forum och bloggar som kan ge en indikation att det är något ovanligt som händer, säger Kamran Khan, vd på Bluedot, till Wired.
 10. Papper och legitimation är en indikation på att man har de kunskaper som behövs.
 11. Under perioden för testet fick artisten inte över huvud taget några indikationer på att någon hade noterat oegentligheterna.
 12. Bomberna är rätt svåra att göra, har Operation Rimfrosts kommenderingschef Palle Nilsson förklarat för TV4, och det skulle kunna vara en indikation på att det finns en central bombtillverkare.
 13. Bland annat har markytan rört sig uppåt eller nedåt, vilket är en indikation på att magma rör sig.
 14. En indikation på att verksamheten ser på cio–rollen mest som en it–administratör kan vara om hen bara räknar upp sådant som pålitlighet, kunskap och sparsamhet men inte mer framträdande egenskaper som ledarskap eller innovation.
 15. – Om vi får indikationer på att vårdgivare bör granskas så absolut.
 16. Kejsarsnitt utan medicinsk indikation är inte ett medicinskt beslut.
 17. Polisen hade under tidig morgon inga indikationer på om det skulle finnas ett samband mellan de olika händelserna, men utreder om så är fallet.
 18. – För några år sedan gjorde vi en studie om förstföderskor som fått kejsarsnitt utan medicinsk indikation, som det kallas.
 19. De första valsiffrorna väntas även få Londonbörsen att stiga under fredagen, en första indikation var att de asiatiska börserna rusade uppåt när siffrorna avslöjades.
 20. – Ska JK kunna gå vidare krävs att det finns indikationer på att det har skett med uppsåt, säger han.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till indikation är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tecken en synonym till indikation. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.