indikation

Vi hittade 16 synonymer till indikation. Ordet indikation är en synonym till tecken och indikator och kan bland annat beskrivas som ”tecken, antydan”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av indikation samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till indikation?

 1. antyda
 2. antydan
 3. företrädare
 4. indicium
 5. indikator
 6. insinuation
 7. kommunikation
 8. känsla
 9. ledtråd
 10. omen
 11. signal
 12. symptom
 13. symtom
 14. tecken
 15. tillstymmelse
 16. vink

Vad är motsatsen till indikation?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till indikation.

Vad betyder indikation?

 1. tecken, antydan
 2. tecken på ett visst förhållande
 3. (medicin) omständighet som motiverar viss behandling

Hur böjs ordet indikation?

 1. indikation
 2. indikationen
 3. indikationens
 4. indikationer
 5. indikationerna
 6. indikationernas
 7. indikationers
 8. indikations

Hur kan ordet ordet indikation användas?

 1. priset på en vara kan vara en indikation på kvaliteten
 2. det fanns indikationer på mögel i huset

Hur används ordet ordet indikation i svenska tidningar?

 1. Vid indikation om könsdysfori tycker jag att de ska sättas in när puberteten har kommit igång.
 2. I Götaland finns det inga sådana indikationer i nuläget, säger Sofia Söderberg.
 3. Ökningen har främst skett när det gäller aktier i små bolag men enligt Ekobrottsmyndigheten finns vissa indikationer på att det börjar flytta ut även till större bolag och bli mer organiserat.
 4. – Vi har inte haft några indikationer på att personer blivit smittade under våra resor.
 5. – Den här typen av studier är inte perfekta, men den ger en indikation om risker och vilket behov av hjälp som kan finnas i gruppen.
 6. Apple uppger att ”avancerade algoritmer räknar ut färgen på ditt blod, och det i sig är en indikation på hur mycket syre som finns i blodet”.
 7. Men trots det fanns indikationer på att ett mer ambitiöst förslag kunde bli verklighet.
 8. Han anser att det finns ett samband mellan problem med dopning i ett land och graden av pressfrihet och korruption, och att det globala indexet för korruption och pressfrihet kan vara en indikation även för dopning.
 9. – Det fanns inte några särskilda indikationer på fortsatt allvarlig brottslighet för hans del, och det påstods inte heller av åklagaren.
 10. Det gör att det troliga beskedet som Finlands friidrottsförbund ska ge det svenska på torsdagen, enligt indikationer som svenskarna fått, är att den traditionella friidrottskampen i Tammerfors den 5–6 september ställs in.
 11. Några avgörande bevis för liv väntas dock inte komma ut av expeditionen – snarare starka indikationer på att det som krävs för liv funnits.
 12. Polisen skriver på sin hemsida att ”det finns i nuläget inga indikationer på att någon utomstående varit på plats”.
 13. Längtar folk efter att kunna börja träna igen, eller är det snarare så att de har märkt att de inte saknar det? De indikationer som vi har fått tyder på det förstnämnda.
 14. Enligt Torki finns det inga indikationer på att flygplanets nedslag ska ha skett på grund av en cyberattack på Irans missiler, eller flygförsvarets system.
 15. Det är en indikation på att det behövs elproduktion, säger Torbjörn Larsson på Uniper.
 16. Det finns helt klart anledning till oro, men det finns också positiva indikationer.
 17. Än så länge har vi inte fått några indikationer från vården på att man har brist på produkterna, men det är klart att om det blir långvarigt kan det få stora konsekvenser, säger Anna Lefevre Skjöldebrand till Sveriges Radio.
 18. Att mannen släpptes på fri fot sågs av många som en indikation på att han skulle frias av rätten.
 19. – Nej, jag har inga indikationer på det.
 20. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.


Mer information om indikation och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tecken en synonym till indikation. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.