indikator

Synonymer till indikator

indikation, omen, signal, symptom, symtom, tecken, vink

Motsatsord till indikator

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till indikator.

Vad betyder indikator?

 1. något som indikerar något

Exempel på hur indikator används i svenska tidningar

 1. En viktig indikator på genomförandet av vår strategi är förbättringen i bruttomarginal.
 2. Via sina uppkopplade fordon hos kunder i södra Europa ser Scania att kilometerantalet har minskat 30–35 procent per dag jämfört med före krisen – en indikator på att efterfrågan komma minska.
 3. Praktiskt taget ingen av dessa tillägg har betygsatts av användare, vilket är en god indikator om att de är misstänkta.
 4. ”När vi får riktiga indikatorer som inköpschefsindex och utfall från bolag som visar att corona ger effekter då kan det nog skaka om.
 5. Forskarna hoppas bland annat med hjälp av artificiell intelligens kunna hitta nya indikatorer på en förstående hjärtinfarkt, redan månader innan den inträffar.
 6. – Den är en indikator på hur mycket energi som används, även om exempelvis industriområden kan vara nedsläckta nattetid, säger Deliang Chen.
 7. Svaga indikatorer som kan härledas till ett svagare läge i omvärlden, med bland annat dämpad export och lägre investeringar, drar ned budgetprognosen för Sverige 2019–2021, enligt Magdalena Andersson.
 8. En annan viktig indikator för Riksbankens penningpolitiska beslut är inflationsförväntningarna.
 9. Trump valde att lägga den största vikten vid ekonomiska indikatorer så som arbetsmarknaden och aktiemarknaden, där han lade stor vikt vid att de båda noterades till rekordnivåer.
 10. – Räknar du ner minuterna innan du kan gå från jobbet? Om du älskar ditt jobb men inte hinner något annat så är det en indikator på att det blivit för mycket, säger Mari Hegyi, som är intern karriärcoach på Limeade.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av indikator

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tecken en synonym till indikator. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.