indirekt

Synonymer till indirekt

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till indirekt.

Motsatsord till indirekt

direkt

Vad betyder indirekt?

 1. inte direkt, i andra hand
 2. inte direkt, medelbar, förmedlad
 3. avledning till adjektivet indirekt; inte direkt

Exempel på hur indirekt kan användas

 1. uttalandet var en indirekt kritik mot regeringen

Exempel på hur indirekt används i svenska tidningar

 1. Scope 2 är indirekta utsläpp som man själv har rådighet över, till exempel hur elen man köper har producerats.
 2. Det nya coronaviruset kan enligt Folkhälsomyndigheten överföras via förorenade ytor, det som kallas indirekt kontaktsmitta.
 3. Det andra han reagerar på är den höga andelen ”indirekta intervjuer”, alltså när en annan person i hushållet svarar på frågorna.
 4. Det sistnämnda är ett särskilt problem där den låga ersättningsnivån på indirekta kostnader gör att RISE tvingas använda just sina basresurser för att täcka förlusten.
 5. Om hänsyn även tas till indirekta följdeffekter bedöms de totala kostnaderna vara 83–111 miljarder kronor per år.
 6. Dessutom hävdar förvarssidan att affären då Oak Capital indirekt blev ägare i Svensk fondservice inte hade något med värdepappersaffären i fonderna som den föregicks av.
 7. Han säger sig slåss för ett enat, sekulärt Libyen och har i den kampen fått direkt eller indirekt stöd av Egypten, Förenade Arabemiraten, Saudiarabien, Frankrike och Ryssland.
 8. – Du kan alltid dra indirekta, abstrakta, kopplingar mellan människor, händelser och organisationer.
 9. För att undvika att USA svarar tiofalt på en eventuell hämndattack är det också troligt att Iran agerar indirekt via sina lojala miliser och allierade.
 10. På många håll har vägar spärrats, antingen direkt på grund av lågorna eller indirekt genom att bränder har fällt träd eller kraftledningar.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av indirekt

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är direkt motsatsen till indirekt.