Synonymer till ineffektiv

Vi känner till en synonym till ineffektiv. Ordet ineffektiv är synonymt med verkningslös och kan bland annat beskrivas som ”inte effektiv”. Ordet är motsatsen till effektiv.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av ineffektiv samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till ineffektiv

 1. verkningslös

Vad är motsatsen till ineffektiv?

 1. effektiv

Vad betyder ineffektiv?

 1. inte effektiv
 2. inte effektiv, verkningslös, utan verkan

Hur böjs ineffektiv?

 1. ineffektiv
 2. ineffektiva
 3. ineffektivare
 4. ineffektivast
 5. ineffektivaste
 6. ineffektive
 7. ineffektivt

Hur kan ordet ineffektiv användas?

Följande exempelmeningar visar hur ineffektiv kan användas.

 1. en ineffektiv metod
 2. laget är ineffektivt och har bara gjort ett mål på fem matcher

Hur används ordet ineffektiv i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet ineffektiv används i vanlig text.

 1. Bristande samordning och avsaknad av en nationell strategi leder till ineffektiv resursanvändning och sämre stöd till forskningen.
 2. Till slut kollapsade Sovjetunionen eftersom det kommunistiska systemet, med dess ineffektiva planekonomi och kollektivjordbruk, var mindre konkurrenskraftigt, både politiskt och ekonomiskt, än västvärldens stryktåliga och expansiva demokratier.
 3. – Det skapar problem, det blir väldigt ineffektivt.
 4. Ofta har det handlat om att en del av deras tillverkningsprocess är tidskrävande, kostsam eller ineffektiv.
 5. Privata sjukvårds­försäkringar leder till ineffektiv och ojämlik resurs­fördelning då försäkrings­bolag undviker kunder med hög risk att bli sjuka.
 6. De länderna kommer inte att lägga tusentals miljarder dollar på ineffektiva klimatåtgärder.
 7. Det kräver motåtgärder från regionen med striktare krav och än mer kontrollåtgärder, vilket leder till ett mycket kostsamt och ineffektivt vårdsystem”, skriver partiet i sitt förslag till beslut.
 8. På honom låter det som att ett dyrt, rasistiskt och ineffektivt program passar utmärkt för Stockholm.
 9. Belackare menar dock att vätgas–tanken är ett snedsteg och pekar på hur smutsig produktionen är samt att det är ineffektivt att lägga till ett extrasteg när det kommer till energiomvandling.
 10. – Istället för att forskargrupperna köper sina egna system, vilket blir ineffektivt i längden, så gick man ihop internt för att lösa en delbar IT–infrastruktur – en plattform med stora, centrala resurser som hanteras av IT.
 11. Kanske går skiljelinjen snarare mellan effektiva och ineffektiva byråkratier, mellan höga och låga nivåer av social tillit – huruvida människor är beredda att följa riktlinjer eller inte.
 12. Exempelvis bedömer Boverket i en rapport från 2018 att kvalitetsbrister, skador och ineffektiv resursanvändning kostar mångmiljardbelopp varje år.
 13. Donald Trump har i flera uppmärksammade tal klagat på att vissa produkter i hushållet har blivit ineffektiva.
 14. Det är ett ineffektivt sätt att arbeta.
 15. Men den offentliga välfärden är ju så ineffektiv – därför måste vi privatisera!.
 16. Han har också levererat en reform av den rigida arbetsmarknaden, sänkt kvävande skatter på företagande och stöpt om det ineffektiva statliga tågbolaget SNCF.
 17. ”De nyliberala experimenten har gjort samhället skörare, ineffektivare och försvårat på många sätt.
 18. ”Riskhanteringen i banken var synnerligen ineffektiv och beslutskedjan var skapad på ett sätt som hindrade ansvarsutkrävande.
 19. De är en dålig kompromiss eftersom de inte är för stora för att köra i staden men små och ineffektiva att köra på infartsleder.
 20. Många irakier som deltagit i de regeringskritiska protesterna den senaste månaden anklagar Iran, som har betydande politiskt och ekonomiskt inflytande i Irak, för att stötta den korrupta och ineffektiva statsapparat som protesterna riktas mot.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är verkningslös en synonym till ineffektiv. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är effektiv motsatsen till ineffektiv.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?