införliva

Vi hittade 7 synonymer till införliva. Ordet införliva är en synonym till inkorporera och inlemma och kan bland annat beskrivas som ”tvingar att bli en del av”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av införliva samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till införliva?

 1. annektera
 2. assimilera
 3. erövra
 4. infoga
 5. inkorporera
 6. inlemma
 7. internalisera

Vad är motsatsen till införliva?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till införliva.

Vad betyder införliva?

 1. tvingar att bli en del av
 2. låta uppgå i

Hur böjs ordet införliva?

 1. införliva
 2. införlivad
 3. införlivade
 4. införlivades
 5. införlivar
 6. införlivas
 7. införlivat
 8. införlivats

Hur kan ordet ordet införliva användas?

 1. Estland införlivades med Sovjetunionen 1940

Hur används ordet ordet införliva i svenska tidningar?

 1. Med hjälp av Svenskt Näringslivs politiska gren har drömmen om att göra vinst på offentlig verksamhet införlivats.
 2. Vid millennieskiftet införlivades de alla, tillsammans med huvudpersonerna i ”Pochahontas” (1995) och ”Mulan”, i den skamlöst vinstinriktade och fullkomligt ologiska franchisen Disney Princess.
 3. En del av de operativa enheterna, däribland en division med F16–plan, kommer att placeras i Italien respektive Belgien där de kommer att införlivas med Natostyrkor, enligt Esper.
 4. Senast på 1300– eller 1400–talet hade araberna i Jemen börjat importera bönor från Etiopien, anlagt egna odlingar och införlivat kaffet med sin kultur.
 5. Kan Maria, som inleder dejten med att berätta att hon är nykter alkoholist, införliva Madeleines förhoppningar? Bonusavsnitt.
 6. Distriktet hade varit kontrollerat av Labour sedan det införlivades 1950.
 7. De uppmanas också vara flexibla, så att råvaror som blivit över kan införlivas i nya rätter, samt ta hand om överbliven mat.
 8. Tsarryska myndigheter hade traditionellt motarbetat formeringen av en ukrainsk särart, och efter en kort period av självständighet 1917–19 införlivade Vladimir Lenin territoriet i Sovjetunionen.
 9. Därefter har 94 länder införlivat barnkonventionen i sin nationella lagstiftning och Sverige gör detsamma vid årsskiftet.
 10. Nu är det Onestop Reporting som ska införlivas i koncernen.
 11. Om detta införlivas så slipper Turkiet alltså helt repressalier från USA för sin offensiv in i nordöstra Syrien.
 12. Direktivet införlivades i svensk lag den första augusti i år och Livsmedelsverket har fått ansvaret att utöva tillsynen.
 13. Bland annat behövde Akademien införliva friherre Gustaf von Paykulls enorma förråd av diverse djur och växter som denne donerat.
 14. Uppdateringen ska införliva Baselkommitténs förslag om skärpta kapitalkrav för att bättre spegla bankers verkliga riskexponering.
 15. Av alla argument för att införliva barnkonventionen i svensk rätt torde ”det humanitära föregångslandet Sverige” vara det sämsta.
 16. Det visar hur den unga konstnären och blivande författaren har införlivat Nietzsches ton och hållning, på ett sätt som föregriper Wirtanens vittnesmål tio år senare, i ett skede då hon har sin Zarathustra–dans bakom sig.
 17. All information om vem som har ägt och burit ett plagg har företräde framför plaggets uttryck och vem som har formgivit det, när det införlivas i Nordiska museets samlingar.
 18. Fallet har bland annat lett till att Punjab införlivar undervisning om sexuella övergrepp i läroplanen.
 19. Bilmetros expansion fortsatte sedan under det kommande decenniet och 2010 införlivades Scania–verksamheten i Uppsala.
 20. Stringhyllan införlivades i Nationalmuseums designsamling 1979 och är alltjämt populär.


Mer information om införliva och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är inkorporera en synonym till införliva. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.