inflöde

Inflöde är synonymt med tillförsel och tillströmning.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av inflöde och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till inflöde

flöde, tillförsel, tillströmning

Motsatsord till inflöde

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till inflöde.

Vad betyder inflöde?

Det saknas betydelser. Föreslå nya betydelser av inflöde.

Böjningar av inflöde

 1. inflöde

Exempel på hur ordet inflöde kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet inflöde används i svenska tidningar

 1. Sedan har vi ett modest inflöde av nya order, säger Henrik Henriksson vd för Scania.
 2. Det är ett sätt att se lite bredare på inflödet av nya mynt, och ställer man detta inflöde i relation till den existerande vilande mängden (stock) så kan man extrahera hur många datapunkter man vill.
 3. Fondförvaltare som är måna om sina sparare bedömer det som en alltför stor risk att avkastningen påverkas negativt om fonden först ska hantera ett kraftigt inflöde av kapital och sen ett motsvarande utflöde när upphandlingsperioden tar slut.
 4. I svaret framgår bland annat att staten beräknar framtida inflöde av trängselskatt utan att ta hänsyn till Stockholm stads mål om minskad biltrafik.
 5. – Om vi tar den här tillväxten så har den ju varit enorm av fonden, inte sant? Hur mycket av det kommer från ständigt inflöde av mer olja och hur mycket kommer från placeringarna?.
 6. – Det är ju ett otroligt inflöde av uppgifter, särskilt i en sådan här utredning.
 7. Men det har varit ett stadigt inflöde av nya ansökningar sen de blev möjliga, enligt Tomas Hallqvist, enhetschef på avdelningen för miljöbidrag på Naturvårdsverket.
 8. – Just nu har vi lägre inflöde av patienter till Skaraborgs Sjukhus och överlag har vi fler lediga vårdplatser vilket gör att vi nu kan avblåsa stabsläget, säger Jörgen Thorn, sjukhusdirektör i ett pressmeddelande.
 9. ”Vi har ett stort inflöde av illegala varor och det ser inte ut att minska.
 10. – Det har varit ett stort inflöde av information från allmänheten den senaste tiden, vilket vi är tacksamma för.
 11. –  Samtidigt har vi i världen och i Sverige ett nytt läge, väldigt många hotaktörer, väldigt stort inflöde.
 12. Större utflöde än inflöde av kapital.
 13. Visst skulle jag önska ett större inflöde med chansen på nya hästar.
 14. Ingen skall inbilla mig att ett så stort inflöde av vatten sker med tät lera utanför sponten, vilket Alén påstår.
 15. Bondeorganisationerna räds ett växande inflöde av konkurrenskraftigt kött från främst Argentina och Brasilien.
 16. En händelse som kan innebära ytterligare inflöde av kapital till regionen är veckans börsnotering av bolaget Crunchfish.
 17. För ett år sedan upplevde Ungern ett inflöde av hundratusentals flyktingar och andra migranter.
 18. Andra lärosäten säger samma sak, de har sett ett ökat inflöde, säger Henrik Grönberg, prorektor på KI sedan i mars.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till inflöde är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tillförsel en synonym till inflöde. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.