inflytande

Vi hittade 7 synonymer till inflytande. Ordet inflytande är en synonym till inverkan och makt och kan beskrivas som ”möjlighet att påverka”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av inflytande samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till inflytande?

 1. grepp
 2. influens
 3. inverkan
 4. kontroll
 5. makt
 6. påverkan
 7. överhet

Vad är motsatsen till inflytande?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till inflytande.

Vad betyder inflytande?

 1. möjlighet att påverka

Hur böjs ordet inflytande?

 1. inflytande
 2. inflytanden
 3. inflytandena
 4. inflytandenas
 5. inflytandens
 6. inflytandes
 7. inflytandet
 8. inflytandets

Hur kan ordet ordet inflytande användas?

 1. facket har fått ökat inflytande över företagen

Hur används ordet ordet inflytande i svenska tidningar?

 1. Tidvis var det svenska inflytandet på den europeiska kontinenten mycket större än så, med garnisoner i åtskilliga tyska och polska städer och långvarig ockupation av lukrativa preussiska hamnar.
 2. I år har medieuppmärksamheten för Angered handlat mycket om ett släktbaserat kriminellt nätverk med destruktivt inflytande i stadsdelen.
 3. Tidigare har vi kunnat förlita oss på brittiskt inflytande – nu måste vi själva agera, skriver juristen Erik Lagerlöf.
 4. Dess försvarare säger att det garanterar att mindre och glest bebodda delstater får inflytande.
 5. I ett längre perspektiv är det intressanta hur Trump väljer att utnyttja sitt inflytande.
 6. Inte minst då han avser att låta de amerikanska fackföreningarna ha ett inflytande i frågan.
 7. Att politiken ska ge en part som inte tagit ansvar vid partsförhandlingarna inflytande är givetvis uteslutet”, skriver hon i ett uttalande till TT.
 8. Nyhetsföretag som The New York Times har samtidigt ett enormt inflytande på internationella medier och därmed den globala diskursen.
 9. Elektorssystemets försvarare säger att det garanterar att mindre och glest bebodda delstater får inflytande.
 10. Men dom kan också ses som gåvor till dom som känner att dom saknar röst, som berövats inflytande.
 11. – De har inflytande hur man än mäter.
 12. Det var otänkbart för Lucifer att biskopar som lämnat arianismen och blivit katoliker skulle få utöva kyrkligt inflytande.
 13. – SD har haft ett intensivt inflytande i den kriminalpolitiska debatten, som M och KD nu har anammat mer och mer.
 14. – Kongressen har ett unikt inflytande som lagstiftare, säger Frances E.
 15. Faktum är dock att public service redan i dag varken är så oberoende eller så självständigt från statligt och politiskt inflytande som man vill hävda.
 16. Samtidigt har en rad skandaler satt fokus på Kinas försök att använda Tjeckien som en bas för ökat inflytande inom EU.
 17. Hon är fortfarande fast övertygad om att Israel och dess vänner i USA har för stort inflytande över amerikansk utrikespolitik.
 18. Och hon lyftes till makten av den forne partiledaren och numera pr–konsulten Lars Leijonborg, som också skrivit flera av hennes tal och utövat ett hemligt inflytande bakom kulisserna.
 19. Medan intresseorganisationerna är upptagna med att behålla makten över sina system och ordningar (vilka Nordmark understödjer) saknar de organisationslösa inflytande.
 20. Kinas inflytande i WHO är en del av en trend i hela Förenta nationerna.


Mer information om inflytande och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är inverkan en synonym till inflytande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.