inflytande

Inflytande är synonymt med inverkan och makt och kan beskrivas som ”möjlighet att påverka”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av inflytande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till inflytande

grepp, influens, inverkan, kontroll, makt, påverkan, överhet

Motsatsord till inflytande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till inflytande.

Vad betyder inflytande?

 1. möjlighet att påverka

Böjningar av inflytande

 1. inflytande
 2. inflytanden
 3. inflytandena
 4. inflytandenas
 5. inflytandens
 6. inflytandes
 7. inflytandet
 8. inflytandets

Exempel på hur ordet inflytande kan användas

 1. facket har fått ökat inflytande över företagen

Exempel på hur ordet inflytande används i svenska tidningar

 1. Nyhetsföretag som The New York Times har samtidigt ett enormt inflytande på internationella medier och därmed den globala diskursen.
 2. Elektorssystemets försvarare säger att det garanterar att mindre och glest bebodda delstater får inflytande.
 3. Men dom kan också ses som gåvor till dom som känner att dom saknar röst, som berövats inflytande.
 4. – De har inflytande hur man än mäter.
 5. Det var otänkbart för Lucifer att biskopar som lämnat arianismen och blivit katoliker skulle få utöva kyrkligt inflytande.
 6. – SD har haft ett intensivt inflytande i den kriminalpolitiska debatten, som M och KD nu har anammat mer och mer.
 7. – Kongressen har ett unikt inflytande som lagstiftare, säger Frances E.
 8. Faktum är dock att public service redan i dag varken är så oberoende eller så självständigt från statligt och politiskt inflytande som man vill hävda.
 9. Samtidigt har en rad skandaler satt fokus på Kinas försök att använda Tjeckien som en bas för ökat inflytande inom EU.
 10. Hon är fortfarande fast övertygad om att Israel och dess vänner i USA har för stort inflytande över amerikansk utrikespolitik.
 11. Och hon lyftes till makten av den forne partiledaren och numera pr–konsulten Lars Leijonborg, som också skrivit flera av hennes tal och utövat ett hemligt inflytande bakom kulisserna.
 12. Medan intresseorganisationerna är upptagna med att behålla makten över sina system och ordningar (vilka Nordmark understödjer) saknar de organisationslösa inflytande.
 13. Kinas inflytande i WHO är en del av en trend i hela Förenta nationerna.
 14. I ett uttalande via brev, publicerat i GP i november 2019, vände han sig också mot polisens underrättelseinformation, där han beskrivs som en kriminell ledarfigur med stort inflytande.
 15. Får det kinesiska kommunistpartiet större inflytande över Volvo?.
 16. Hon lovar nu att lägga fram ett lagförslag för ökat samiskt inflytande efter sommaren.
 17. Björklöven säger sig inte se att någon särbehandlats eller att någon särskild föräldrargrupp fått det beskrivna inflytandet.
 18. – Jag delar inte bilden av att föräldragrupper skulle ha stort inflytande.
 19. Januariavtalet slår fast att Vänsterpartiet inte har något inflytande över regeringens politik.
 20. Hussein al–Kaabi säger att de Iranstödda miliser som har ungefär 140 000 män i vapen i Irak och som utgör en hörnsten i den irakiska armen har ett allt större inflytande i Irak i dag.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till inflytande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är inverkan en synonym till inflytande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.