inflyttning

Inflyttning kan bland annat beskrivas som ”handlingen att flytta in (i ett hus eller en region)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av inflyttning och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till inflyttning

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till inflyttning.

Motsatsord till inflyttning

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till inflyttning.

Vad betyder inflyttning?

 1. handlingen att flytta in (i ett hus eller en region)
 2. det att flytta in

Böjningar av inflyttning

 1. inflyttning
 2. inflyttningar
 3. inflyttningarna
 4. inflyttningarnas
 5. inflyttningars
 6. inflyttningen
 7. inflyttningens
 8. inflyttnings

Exempel på hur ordet inflyttning kan användas

 1. huset blir klart i mitten av april så inflyttning kan ske före 1 maj

Exempel på hur ordet inflyttning används i svenska tidningar

 1. Han tror att invandringen haft störst påverkan på inflyttningen till Stockholm.
 2. I Fredriksberg har den typen av inflyttning fortsatt, hävdar ett tiotal ortsbor som SVT träffat.
 3. Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggnader och  inflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den tidigare befolkningen.
 4. Tillsammans arrangerade de en stor invigning några veckor efter inflyttningen och fick stor uppmärksamhet av både allmänhet och media.
 5. – Det vi har sett de senaste åren är att inflyttningen till Stockholms län har ökat i lägre utsträckning än utflyttningen, men under 2018 minskade inflyttningarna samtidigt som utflyttningarna fortsatte öka.
 6. Enligt det nya avtalet ska inflyttning ske den 1 juli.
 7. Då trodde man på möjlig byggstart under 2021 med möjlig inflyttning under 2023.
 8. Tidigare i år meddelade företaget att tidsplanen för bygget, som skulle stå färdigt till Göteborgs 400–årsjubileum 2021, förskjutits och att man nu räknar med inflyttning andra halvåret 2022.
 9. – En kund som vet när det är inflyttning i nyproduktionen kan vi göra affärer med.
 10. Det leder till ökad inflyttning och högre kostnader för staten och kommunerna.
 11. Tre domstolar som i dag är utspridda i Malmö – tingsrätten, förvaltningsrätten samt hyres– och arrendenämnden – kommer att finnas i samma tolvvåningsbyggnad vid inflyttningen 2021.
 12. Då var Göteborg en växande stad med stor inflyttning från landsbygden.
 13. Ska stå färdigt för inflyttning i juni 2019.
 14. Sex till tio veckors försening av upplåtelseavtal samt inflyttning räcker för att häva ett köp av en nyproducerad bostad enligt Stockholms tingsrätt, skriver Svenska Dagbladet på torsdagen utifrån en ny dom.
 15. Vi skulle inte bygga ett sjukhus för inflyttning, utan för konvertering från det gamla till det nya.
 16. Fastigheten färdigställdes under 2017 med stora inflyttningar efter sommaren och under hösten.
 17. Några dagar efter inflyttningen fick polisen ett samtal från hyresgästen.
 18. Om fem år planeras alla inflyttningar vara klara.
 19. Det kan naturligtvis låta som en klok tanke, när det gäller kostnaden vid själva inflyttningen.
 20. Att Knivsta, som främst på grund av inflyttning vuxit mycket de senaste åren, har så många unga ställer stora krav på kommunen när det gäller att ordna fram platser inom skola och förskola.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till inflyttning är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.