inflyttning

Inflyttning kan bland annat beskrivas som ”handlingen att flytta in (i ett hus eller en region)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av inflyttning samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till inflyttning?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till inflyttning.

Vad är motsatsen till inflyttning?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till inflyttning.

Vad betyder inflyttning?

 1. handlingen att flytta in (i ett hus eller en region)
 2. det att flytta in

Hur böjs ordet inflyttning?

 1. inflyttning
 2. inflyttningar
 3. inflyttningarna
 4. inflyttningarnas
 5. inflyttningars
 6. inflyttningen
 7. inflyttningens
 8. inflyttnings

Hur kan ordet ordet inflyttning användas?

 1. huset blir klart i mitten av april så inflyttning kan ske före 1 maj

Hur används ordet ordet inflyttning i svenska tidningar?

 1. Planerad byggstart är 2022 och första inflyttning beräknas kunna ske 2024, enligt Jernhusen.
 2. Men det skulle sluta med det dubbla innan det var dags för inflyttning igen.
 3. Dels har delstaten haft en stor inflyttning de senaste åren och dels finns där en stor grupp spansktalande väljare som lutar åt Demokraterna.
 4. En del drabbade kommuner försöker nu slippa undan den oönskade inflyttningen genom att riva tillgängliga bostäder som står tomma, rapporterar Hem och Hyra.
 5. Han tror att invandringen haft störst påverkan på inflyttningen till Stockholm.
 6. I Fredriksberg har den typen av inflyttning fortsatt, hävdar ett tiotal ortsbor som SVT träffat.
 7. Gentrifiering sker exempelvis genom påkostade ombyggnader och  inflyttning av invånare med betydligt högre inkomster än den tidigare befolkningen.
 8. Tillsammans arrangerade de en stor invigning några veckor efter inflyttningen och fick stor uppmärksamhet av både allmänhet och media.
 9. – Det vi har sett de senaste åren är att inflyttningen till Stockholms län har ökat i lägre utsträckning än utflyttningen, men under 2018 minskade inflyttningarna samtidigt som utflyttningarna fortsatte öka.
 10. Enligt det nya avtalet ska inflyttning ske den 1 juli.
 11. Då trodde man på möjlig byggstart under 2021 med möjlig inflyttning under 2023.
 12. Tidigare i år meddelade företaget att tidsplanen för bygget, som skulle stå färdigt till Göteborgs 400–årsjubileum 2021, förskjutits och att man nu räknar med inflyttning andra halvåret 2022.
 13. – En kund som vet när det är inflyttning i nyproduktionen kan vi göra affärer med.
 14. Det leder till ökad inflyttning och högre kostnader för staten och kommunerna.
 15. Tre domstolar som i dag är utspridda i Malmö – tingsrätten, förvaltningsrätten samt hyres– och arrendenämnden – kommer att finnas i samma tolvvåningsbyggnad vid inflyttningen 2021.
 16. Då var Göteborg en växande stad med stor inflyttning från landsbygden.
 17. Ska stå färdigt för inflyttning i juni 2019.
 18. Sex till tio veckors försening av upplåtelseavtal samt inflyttning räcker för att häva ett köp av en nyproducerad bostad enligt Stockholms tingsrätt, skriver Svenska Dagbladet på torsdagen utifrån en ny dom.
 19. Vi skulle inte bygga ett sjukhus för inflyttning, utan för konvertering från det gamla till det nya.
 20. Fastigheten färdigställdes under 2017 med stora inflyttningar efter sommaren och under hösten.


Mer information om inflyttning och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.