infogande

Infogande kan beskrivas som ”det att infoga”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av infogande och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till infogande

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till infogande.

Motsatsord till infogande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till infogande.

Vad betyder infogande?

  1. det att infoga

Böjningar av infogande

  1. infogande
  2. infoganden
  3. infogandena
  4. infogandenas
  5. infogandens
  6. infogandes
  7. infogandet
  8. infogandets

Exempel på hur ordet infogande kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet infogande används i svenska tidningar

  1. Pjäsernas glesa typografi står i skarp kontrast till de hypertäta romanerna, där kommat ofta står för det enda infogandet av rytm och andhämtning i långa, furiösa meningsbyggnader.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till infogande är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.