innovation

Innovation är synonymt med nytänkande och uppfinning och kan bland annat beskrivas som ”ny idé, (konstruktiv) nyhet”. Ordet är motsatsen till tradition.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av innovation och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till innovation

förnyelse, nyhet, nyskapelse, nytänkande, uppfinning

Motsatsord till innovation

tradition

Vad betyder innovation?

 1. ny idé, (konstruktiv) nyhet
 2. handlingen att förnya, introduktionen av något nytt, i vanor, seder, idéer med mera
 3. något nytt, det som förändrats

Exempel på hur ordet innovation kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet innovation används i svenska tidningar

 1. Erfarenheter från många länder visar att uthålliga offentliga investeringar i forskning och innovation är en nyckel för att överleva samhällskriser både ekonomiskt och socialt.
 2. Det blir locket på för innovation.
 3. Med vår plattform vill vi vara med och driva innovationer och fortsätta vara en ledare i teknikutvecklingen internationellt.
 4. CLIP arbetar efter tre fokusområden – hållbar logistik, smart produktion och öppen innovation.
 5. Ställt mot bilister löper mc–förare en 20 gånger så stor risk för att dö vid en olycka, så det behövs nya innovationer för att skydda dem.
 6. För det tredje anser vi att Sverige måste investera mer i egen digital infrastruktur för att stödja digital innovation och transformation på alla områden i samhället.
 7. Fortsatt låga miljöbetyg för globala aktörer – innovationen sker lokalt.
 8. Horder av studier visar att blandade grupper innebär större kreativitet och innovation, att de når en bredare målgrupp samt att dessa bolag blir bättre på att attrahera och behålla de bästa talangerna.
 9. Det finns enorma nyttor med det här, både vad gäller innovation, effektivisering men också ur ett demokratiskt perspektiv.
 10. Alla har en sol som de vill nå, säger han, och tillägger att klimatkrisen kräver djärva innovationer med sikte på just solen.
 11. Återför ansvaret för primärvården till vårdcentralerna och ge dem ekonomiskt utrymme att ta ett helhetsansvar för sina patienter och applicera de innovationer som behövs.
 12. Det är bakgrunden till att just den här industrin har varit i framkant när det handlar om att ta till sig nya innovationer att den har bidragit till teknisk utveckling för odlingar i stort.
 13. De nya lokalerna möjliggör en större kunskapsbank, och när människor med olika bakgrund och kompetenser kan mötas och samverka främjas också innovation och utveckling, säger Emma Lundbäck Wredenberg, projektledare, SAMBO, Piteå kommun.
 14. Att vara tidigt ute, som Sydkorea, ger fördelar eftersom tillgång till tekniken skapar innovation.
 15. Det är förklaringen till att just den här industrin har varit i framkant när det handlar om att ta till sig nya innovationer.
 16. Inte minst gäller det för ingenjörer, som återfinns i alla delar av innovationssystemet, och i instituten bidrar med industrirelevant forskning och utveckling som ger förutsättningar för nya innovationer och tillväxt.
 17. Företagshemligheter, tekniska innovationer och egen forskning och utveckling är några exempel på immateriella tillgångar.
 18. Själva kampanjens huvudpoäng, att Skandinaviens framgång (i likhet med vikingarnas) har byggt på att vi varit duktiga på att resa ut och hämta hem innovationer och idéer, är också korrekt.
 19. Viljan till innovation ökar med prisbilden.
 20. De demos och det innehåll som Ericsson tagit fram för att visa upp sina innovationer på MWC kommer i stället att visas på kundernas hemmamarknader med lokala evenemang som fått namnet Ericsson Unboxed.
 21. Förhoppningen är att innovationen ska bidra till att minska både vatten– och energiförbrukningen – samt rensa bort farliga mikroplatser som annars spolas ut i avloppet efter tvätt.
 22. – Det är en turbulent tid för bilindustrin, men det är också en tid av möjligheter för Kia att radikalt omvandlas till ett globalt företag inriktat på kundvärdestyrd innovation, sa Han–woo Park, chef för Kia Motors, vid presentationen av Plan S.
 23. Neom–projektet framhåller att denna ”globala hub för handel, innovation och kunskap” kommer att bli hållbar, och att den förser sin befolkning med sagolik natur.
 24. En indikation på att verksamheten ser på cio–rollen mest som en it–administratör kan vara om hen bara räknar upp sådant som pålitlighet, kunskap och sparsamhet men inte mer framträdande egenskaper som ledarskap eller innovation.
 25. Elva städer, inklusive Shenzhen, Kanton, Hongkong och Macau, har fått i uppgift att utveckla ett oöverträffat klimat för innovationer med globala influenser – förenat med kommunistpartiets fortsatta enpartistyre och stort statligt inflytande.
 26. – Jag tror att avföringstransplantation kommer att bli den viktigaste innovationen.
 27. Men trots att området skulle ge nästa stora innovation inom vinmakeriet smakade det till en början inte särskilt gott.
 28. Med elfordonens växande popularitet följer innovation på batteriområdet.
 29. Teknisk driven innovation – möjligheten att leverera nya affärsresultat genom att hela tiden experimentera med teknik, både ny och etablerad, blir stapelvara för ledande organisationer.
 30. Han påpekar att Sverige och Sydkorea har mycket gemensamt, bland annat en liknande syn på frihandel, på vikten av internationellt samarbete och båda länderna ligger i framkant vad det gäller innovationer.
 31. Att förstå behov och att kunna ställa sig utanför sin egen kontext är grunden för att skapa goda innovationer.
 32. Parallellt med testarna i verklig gatumiljö pillar forskarna även vidare på sin innovation i labbet, och de hoppas kunna se en kommersialiserad version när är dock oklart.
 33. Telenors vd Sigve Brekke säger i ett uttalande att företaget genomfört en ”omfattande” säkerhetsutvärdering och beaktat faktorer som teknisk kvalitet, innovation och modernisering av nätverket.
 34. – För vår del måste vi hela tiden få ut mer innovation i form av prestanda, kostnad och förbättra utvecklarnas produktivitet.
 35. Men om jag inte vill gå och vänta på politiska beslut eller nya innovationer går det att börja på hemmaplan?.
 36. Guteland anser att innovationer klarar industrin självt.
 37. – Hybridmolnens snabba intåg i företagen har skapat nya utmaningar för teknik– och affärsledare som måste maximera teknikens effektivitet utan att offra innovation, produktivitet eller säkerhet.
 38. I medieutredningen från 2016 varnade man för ”vita fläckar” om lokalbevakningen försvinner, och regeringen gav bland annat ett höjt presstöd ”med fokus på lokala medier och innovation”.
 39. Sverige är världsledande inom innovation och ren teknologi.
 40. Tidigare har också Vinnova varit en viktig finansiär för teknikvetenskaplig forskning men en styrning under de senaste åren mot innovationer har gjort att forskningen har nedprioriterats.
 41. Klimatlarmen duggar tätt och samtidigt kommer en ström av nya idéer och innovationer för att lösa utmaningarna.
 42. Kina är ett synnerligen intressant land med rik kultur, historia och innovationer som går tillbaka till före vår tideräknings början.
 43. Inom tech–industrin, speciellt bland företag som lever på innovationer kring data, dataanalys och AI, kan mycket väl det omvända gälla.
 44. Våra visioner om innovation och utveckling uppfylls för både kunder och anställda genom förvärvet från Visma, säger bolagets vd Jarle Roti.
 45. Det här gäller inte minst nytänkande företag med en innovation som de vill ska få globalt genomslag.
 46. – Det en it–avdelning vill är ju egentligen att få tid att ägna sig åt innovation.
 47. Vem som får störst draghjälp av tekniska innovationer framöver vet vi inte.
 48. Nätet är en innovation att vara tacksam för.
 49. – Vi ser tekniska innovationer som Swish som ökar sin andel av betalningarna snabbt.
 50. Ett sätt att se på detta är hur staten på bästa sätt kan säkerställa sitt behov av säkerhet och samtidigt få tillgång till marknadens innovation.
 51. SCHUNK är kompetensledande inom gripdon och har levererat robusta och hållbara innovationer som säkerställer maximal tillförlitlighet i automatiserade system och maskiner världen över.
 52. Genom att på djupet förstå vilka utmaningar kunderna står inför och vilka behov de har kan man skapa lösningar och innovationer där effekten är som störst för kunderna.
 53. För vem är egentligen emot innovationer och framgångsrika svenska företag?.
 54. Jag undrar med ekonomen Fredrik Erixon (se boken ”The innovation illusion”) om den verkligen är omfattande nog.
 55. Med tanke på att vi har ett annat uppdrag än övriga förvaltningar i regionen vad gäller forskning, utveckling, utbildning och innovationer så deltar vi i många nationella och internationella arenor.
 56. Södertälje Science Park är en nationell samverkansmiljö för forskning, innovation och utbildning inom hållbar produktion som samägs av Astra Zeneca, Scania, KTH och Södertälje kommun.
 57. Jag tror att man kommer att kunna se innovation eftersom det blir lättare att få de här applikationerna att prata med varandra när de körs på samma typ av plattform.
 58. Hennes innovation skulle förändra världens sjukvård.
 59. Versteegh blev under efterkrigstiden känd som en entreprenör och gjorde stora förtjänster på export av tekniska innovationer som tryckimpregnering.
 60. Efter tre år lämnar Johanna Johansson Volt för att bli art director och head of innovation på Ingo.
 61. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
 62. – Einride manifesterar på alla sätt frontlinjen för innovation idag.
 63. Enligt bilden framgår att det är Playstations teknikchef Yusuhiro Ootori som ansvarig för innovationen.
 64. Medicon Village i Lund är en life science–park där 140 olika aktörer inom forskning, innovation och företagande är verksamma.
 65. När hon väl godkänt en ansökan är det en framtida innovation som hon har framför sig.
 66. ”Vad vi alltid har jobbat med är att göra andra företags innovationer ännu mer tillgängliga för andra.
 67. Om vi i branschen agerar rätt och informerar tydligt kan konsumenter redan i dag minska matsvinnet utan att behöva ändra sin livsstil helt, eller förlita sig på framtida innovationer.
 68. En alliansregering med stöd i vissa frågor av Miljöpartiet eller Socialdemokraterna hade inneburit en stabil regering med möjligheter att reformera viktiga politikområden såsom arbetsmarknad, utbildning, skatter, innovation, miljö och bostäder.
 69. Samarbetet innefattar design, innovation, produkt– och tjänsteutveckling för samtliga nordiska marknader.
 70. Många av dagens innovationer och utvecklingssatsningar visar tecken på en allt mer ökande diversifiering, vilket ger upphov till nya idéer och koncept som i sin tur leder till nya tillämpningar och produkter.
 71. Tävlingen delas in i tre delar, race, innovation och design där varje kategori får en vinnare, samt en segrare för alla kategorier tillsammans.
 72. Det här förslaget riskerar att försvåra innovation och det har fått kritik från forskare som menar att det är en inskränkning av yttrandefriheten.
 73. Vi ser framför oss innovationer och ny kunskap inom många områden, säger Karl Andersson, biträdande professor och tillförordnad verksamhetsledare.
 74. Förhoppningsvis kan teknikutveckling och innovation minska en del av dessa problem på längre sikt.
 75. Efter ännu ett rekordår storsatsar den tyska biljätten BMW på innovationer.
 76. Pengarna kan användas till forskning, innovation, investeringar och pilotanläggningar.
 77. Den 27 juli tar de med publiken på en resa genom musikaliska och tekniska innovationer, enligt ett pressmeddelande.
 78. Att prata om innovation mer än ett gammalt arv.
 79. Nyckelorden är innovation, teknik, hälsa och hållbarhet.
 80. Den första känslan är att det är ett ganska traditionellt industriföretag men efter att ha samarbetat i workshops är det tydligt att det här är ett företag byggt på innovation, uppfinningsrikedom och ett enormt driv.
 81. Istället för inse värdet av Mays innovation lämnade Porsche in en protest.
 82. Tobias Auchli är styrelseordförande och vd för Verlumenda SA, ett företag som tillhandahåller rådgivningstjänster inom strategi, innovation, hållbar tillväxt, digitalisering och operativa förbättringar.
 83. Sen finns det ett väldigt starkt och kraftfullt lag på Aftonbladet med framåtdriv och mycket innovation.
 84. På så sätt kan vi samarbeta kring innovation och leverans av smartare digitala tjänster för resursutvinnande företag runt om i världen, säger Anders Fredholm på IBM Europe.
 85. Inne i Vita huset väntar president Donald Trump och en diskussion som lär spänna över ståltullar, Nato, Nordkorea och innovationer.
 86. Det här kommer bli årets innovation – det är vi bombsäkra på.
 87. Redan innan stålet dök upp på agendan stod det klart att just handel och innovation skulle stå i fokus under Washingtonbesöket.
 88. Jättarna spottar ut sig förbättringar och innovationer varje år.
 89. Ett exempel på innovation har i stället varit att montera larvfötter på en skotare.
 90. Simuleringar hjälper helt enkelt ingenjören att skapa banbrytande tekniska innovationer.
 91. Handslaget innebar att länderna med gemensamma krafter ska driva innovation framåt, och en del i detta är att man tillsammans ska studera elektrifiering av vägar.
 92. Reglerna riskerar också att hämma innovationer och konkurrenskraft i Europa.
 93. Hon kommer närmast från tidningen Ingenjören och ska framför allt bevaka det viktiga området innovation.
 94. Mötets syfte är att fördjupa ländernas relation med fokus på tillväxt, innovation och jobbskapande.
 95. I pressmeddelandet från regeringskansliet heter det att mötet mellan de två ledarna syftar till att "ytterligare fördjupa de svensk–amerikanska relationerna med fokus på tillväxt, innovation och jobbskapande".
 96. Men enligt pressmeddelandet ska syftet med mötet vara att fördjupa de svensk–amerikanska relationerna med fokus på tillväxt, innovation och jobbskapande.
 97. Han gjorde också klart att banan måste byggas för att understödja utveckling och innovation i norra Norrlands kustland.
 98. Han är dessutom ordförande i ett nätverk för innovation, där japanska regeringen tillsammans med storföretag ser till att investera i nya projekt.
 99. Oskar Levander, chef för innovation, ingenjörsvetenskap och teknik på Rolls Royce Marine, säger att deras autonomistrategi blev fastställd 2013.
 100. Den stora innovationen ligger i uppsättningen algoritmer.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till innovation är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är nytänkande en synonym till innovation. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är tradition motsatsen till innovation.

Vad kollar andra på just nu?