input

Input är synonymt med intryck och synpunkt och kan bland annat beskrivas som ”något som matas in (i ett system) (för att få ut ett resultat)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av input och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till input

intryck, synpunkt, åsikt

Motsatsord till input

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till input.

Vad betyder input?

 1. något som matas in (i ett system) (för att få ut ett resultat)
 2. (bildligt) bidragande åsikt eller kommentar

Böjningar av input

 1. input
 2. inputen
 3. inputens
 4. inputs

Exempel på hur ordet input kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet input används i svenska tidningar

 1. Hennes uppmärksammade monolog om kvinnans ekonomiska (o)möjligheter finns inte i originaltexten utan är nyskriven av Gerwig, med input från Meryl Streep.
 2. Vi har lovvärda initiativ kring digitalisering och automation men det räcker inte att förse en allt växande grupp företag med relevant input och hjälp med de svåra frågorna.
 3. You can input a query and then the game will dynamically respond.
 4. – Nu känner han sig trygg med att även om kamerorna är där så vet han att han kan ha input i vad som ska komma med och inte.
 5. Inom autonomi innebär nivå 4 att fordonet klarar av att köra helt utan input eller översyn från föraren.
 6. Tack vare göteborgarnas aktiva input i trafikplaneringen stod vi med en bred förankring och goda lösningar redo att förhandla med Sverigeförhandlarna från Stockholm.
 7. I det arbetet fungerar expertgruppen som ett bollplank, kommer med input och ger återkoppling till de tjänstemän som finns på kommissionen.
 8. Var finns den undersökningen som bekräftar detta? Är det de anställda som ska styra och leda sig själva? Vi anser att det är av stort värde att förtroendevalda finns och verkar i civilsamhället och kan ge input från vardagslivet till kyrkans utveckling.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till input är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är intryck en synonym till input. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.