inrätta

Synonymer till inrätta

administrera, anlägga, bestyra, etablera, greja, grunda, grundlägga, instifta, ordna, skapa, system, åtgärda

Motsatsord till inrätta

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till inrätta.

Vad betyder inrätta?

 1. får till stånd, grundar
 2. grunda, etablera eller få till stånd

Exempel på hur inrätta kan användas

 1. institutet inrättades på 50-talet

Exempel på hur inrätta används i svenska tidningar

 1. Ingmar Skoog framhåller att myndigheterna tidigt borde ha inrättat en nationell samordning för äldreomsorgen med anledning av epidemin.
 2. Staten ställer också krav på köparen att inrätta en renoveringsfond på minst 17 miljoner kronor.
 3. Han har inga förutsättningar att inrätta sig i den prydliga normaliteten.
 4. I år har Melodifestivalen inrättat Hall of fame för att uppmärksamma speciella ögonblick genom åren.
 5. För att Sverige även fortsatt ska vara ett land som attraherar kompetenta medarbetare och möjliggör företagens rekrytering av nyckelkompetens även från utlandet föreslår vi att ett servicecenter inrättas.
 6. Förutom att namnen ändrades förbjöds bland annat tyskspråkiga skolor i regionen, vilket ledde till att så kallade katakombenschulen, skolor i katakomberna, inrättades, där man lärde ut tyska i hemlighet.
 7. I klippet ovan får du följa med på en rundtur i kriscentralen som inrättades i efterspelet av SARS–epidemin.
 8. Det är ett råd som inrättades vid Regeringskansliet år 2014 i syfte att diskutera och samordna frågor som rör Sveriges säkerhet.
 9. I EU–direktivet 2018/1972 inrättas ett ramverk som gäller exempelvis elektroniska kommunikationsnät och tjänster.
 10. Jag skulle också vilja att det har inrättats en professur i genusmedicin.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av inrätta

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ordna en synonym till inrätta. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.