intention

Synonymer till intention

avsikt, mening, mål, syfte, uppsåt, ämna, ändamål

Motsatsord till intention

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till intention.

Vad betyder intention?

 1. avsikt, syfte eller plan; anledningen till att en person eller organisation väljer att utföra en handling, ofta det som utövaren hoppas att handlingen skall resultera i; svaret på frågan varför utövaren väljer att utföra handlingen

Exempel på hur intention används i svenska tidningar

 1. – Det stämmer att jag i den tidigare boken betonade den roll som avkastning på kapital spelar, men min intention var inte att inta en deterministisk ståndpunkt.
 2. Den processen är tyvärr inte alltid är spikrak, inte minst med tanke på att myndigheten som har att göra juridiska bedömningar följer aktuell rättspraxis – en rättspraxis som i min mening på alltför många sätt har frångått intentionerna i LSS.
 3. – Och klubbens intention var att vi skulle ta oss igenom situationen och att det sedan skulle ske en nystart och det var jag klar över.
 4. Att Robert Falck klarat av att behålla självförtroende genom den här resan handlar förmodligen om företagets intention aldrig har varit densamma som it–jättarnas.
 5. På dödsbädden gjorde Vilhelm Erövraren allt som stod i hans makt för att dessa intentioner skulle fullföljas, men hann han knappt avlida förrän tvister utbröt.
 6. Vi har inga intentioner om att skada någon.
 7. Och de smarta intentionerna till trots så är det enda jag tänker på medan jag ser de tre första avsnitten hur djupt kontraproduktiv denna serie ter sig.
 8. Min intention var aldrig att skada.
 9. Handelskriget mellan USA och Kina inleddes i mars 2018, när president Donald Trump meddelar sin intention att införa tullar på vissa varor och produkter från Kina.
 10. Detta är ett svek mot de svårast sjuka och en omfördelning av resurser till människor med enklare åkommor, vilket strider mot hälso– och sjukvårdslagens intentioner om vård på lika villkor och att de med störst behov ska ges företräde.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av intention

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är mening en synonym till intention. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.