intresse

Intresse är synonymt med förtjusning och iver och kan bland annat beskrivas som ”lust att ägna något sin uppmärksamhet”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av intresse och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till intresse

böjelse, engagemang, entusiasm, favoritsysselsättning, förtjusning, hobby, hänförelse, håg, iver, rekreation, tidsfördriv

Motsatsord till intresse

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till intresse.

Vad betyder intresse?

 1. lust att ägna något sin uppmärksamhet
 2. något som man kan ha fördel av, engagemang
 3. något (exempelvis ett ämne eller en aktivitet) som en viss person finner tilltalande och riktar sin uppmärksamhet på eller sysselsätter sig med
 4. något som en viss person eller grupp finner viktigt, behövligt eller fördelaktigt

Böjningar av intresse

 1. intresse
 2. intressen
 3. intressena
 4. intressenas
 5. intressens
 6. intresses
 7. intresset
 8. intressets

Exempel på hur ordet intresse kan användas

 1. hon lyssnade på programmet med stort intresse
 2. han har ett brinnande intresse för historia
 3. facket bevakar de anställdas intressen
 4. stormakterna bevakar sina intressen i Afrika

Exempel på hur ordet intresse används i svenska tidningar

 1. Det kan bli knepigt eftersom både den svenska och danska staten, liksom Wallenbergsfären, har krävt att alla som har intressen i SAS måste bidra till att rädda bolaget.
 2. Även i USA har den traditionella blandningen av olika intressen ånyo fått en starkt koncentrerad karaktär i delar av ekonomin.
 3. Den namnkunnige gröna Europaparlamentarikern Yannick Jadot avfärdar engagemanget som opportunt, och hävdar att premiärministern "aldrig har visat någon form av intresse för klimatet eller biologisk mångfald".
 4. Men hon menar att även de tidigare Allianspartierna har ett intresse av att lägga den svåra migrationsfrågan till handlingarna.
 5. Det är en stor åldersskillnad mellan oss och vi kommer från olika bakgrunder, det väckte mitt intresse för att jobba ihop, säger Patrik Asplund.
 6. Sedan Ghislaine Maxwells gripande på torsdagen har intresset åter ökat för prins Andrew och hans eventuella roll i Jeffrey Epsteins utnyttjande av unga flickor.
 7. Men sedan svalnade det blågula intresset.
 8. Vägen till ett klimatneutralt Sverige kräver många svåra beslut där olika intressen ska vägas mot varandra.
 9. Vi ser ett ökat intresse för trygghet, att producera i närområdet och att samarbeta lokalt.
 10. Hon är glad över intresset för FFR–tjänsten och positiv till att befintliga resurser som datacenter kan användas för att stärka stabiliteten i elsystemet.
 11. Myndigheten är dock skyldig att överväga om syftet med bevakningen väger tyngre än allmänhetens intresse av att inte bli bevakad.
 12. – Vi ser redan nu ett växande intresse för denna typ av utbildningar.
 13. Till de extrema räknas demokraterna och Trump hävdade att Joe Biden – som har ett starkt stöd av svarta – i realiteten har sålt ut svartas intressen genom bland annat export av amerikanska arbetstillfällen.
 14. Arenan i Tulsa kan ta emot strax under 20 000 besökare, och Trumps kampanj har inför det första massmötet sedan pandemin drabbade landet med full kraft sagt att intresset har varit betydligt större än arenans kapacitet.
 15. Och intresset att hjälpa visade sig också vara stort – på bara två timmar hade över 50 volontärer anmält sig.
 16. – Och juridiken, där handlar det nog om ett intresse för etik och moral, säger Katarina Wennstam när vi mellanlandar på en smal refug mitt på den trafikrasande Hornsgatan.
 17. Men det finns en person som har väckt Lotta Engbergs intresse – Mikael ”Soldoktorn” Sandström.
 18. – Jag förstår mediernas intresse i att göra det här till en story eftersom han är ett så viktigt namn på toppnivå.
 19. Att två miljoner italienare laddat ner appen då den bara var på planeringsstadiet visar att det finns ett behov och intresse.
 20. I mitt intresse för människor, och för människor som levde förr, finns en grundläggande idé om att alla förtjänar ett eftermäle.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till intresse är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förtjusning en synonym till intresse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.