Synonymer till intresse

Vi känner till 11 synonymer till intresse. Ordet intresse är en synonym till förtjusning och iver och kan bland annat beskrivas som ”lust att ägna något sin uppmärksamhet”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av intresse samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till intresse

 1. böjelse
 2. engagemang
 3. entusiasm
 4. favoritsysselsättning
 5. förtjusning
 6. hobby
 7. hänförelse
 8. håg
 9. iver
 10. rekreation
 11. tidsfördriv

Vilka ord betyder nästan samma sak som intresse?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till intresse. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. begeistring

Vad är motsatsen till intresse?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till intresse.

Vad betyder intresse?

 1. lust att ägna något sin uppmärksamhet
 2. något som man kan ha fördel av, engagemang
 3. något (exempelvis ett ämne eller en aktivitet) som en viss person finner tilltalande och riktar sin uppmärksamhet på eller sysselsätter sig med
 4. något som en viss person eller grupp finner viktigt, behövligt eller fördelaktigt

Hur kan ordet intresse användas?

Följande exempelmeningar visar hur intresse kan användas.

 1. hon lyssnade på programmet med stort intresse
 2. han har ett brinnande intresse för historia
 3. facket bevakar de anställdas intressen
 4. stormakterna bevakar sina intressen i Afrika

Hur används ordet intresse i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet intresse används i vanlig text.

 1. Beslutet var en så kallad bearbetningskoncession, där malmbrytningen i detta fall ansågs vara viktigare än rennäringens intressen.
 2. Sedan får vi se hur stort intresset är, säger Lars Backström.
 3. Skulle liknande restriktioner kunna införas i Sverige? Det politiska intresset finns.
 4. Men Linda Åkerström tror att det finns ett intresse från svensk vapenindustri att exportera vapen till Turkiet.
 5. Det krävs att det finns ett intresse från den svensk försvarsindustrin.
 6. Hon går en balansgång mellan de stora intressen Sverige har i Indien och den nuvarande världspolitiska situationen, som ju naturligtvis inte går att undvika på ett sådant här möte.
 7. Och intresset att investera i ny kärnkraft finns där.
 8. När Musk nu försöker spinna sitt intresse för Twitter som en altruistisk vurm för yttrandefrihet ska man ha i åtanke att den yttrandefrihet han sätter främst är sin egen.
 9. Han ser ut som jag, heter som jag och har format sin personlighet efter mina intressen och tankar.
 10. Fackförbundet tycker att SKR har fått en problematisk roll, då den som arbetsgivarorganisation representerar regionernas intressen samtidigt som den ska följa upp statsbidragen.
 11. De senaste månaderna har trenden vänt, och intresset för ren– och älgkött har ökat kraftigt.
 12. – Båda partierna hänvisar till en utredning från 2016, men S och M tolkar utredningen i sitt eget politiska intresse, menar Jan Teorell, statsvetare på Stockholms universitet.
 13. Under många år har försvarspolitiken haft ytterst begränsat intresse för väljarna såsom en viktig fråga, men det har säkerligen påverkats av det nuvarande läget, något vi dock inte kan se i denna undersökning.
 14. Att det är valår börjar märkas, inte minst på intresset för opinionsundersökningar.
 15. Lottakåren är långt ifrån ensam om att märka ett ökat intresse.
 16. – Det finns ett växande intresse för att utveckla tbc–vacciner.
 17. Det som har väckt det stora intresset från de västerländska underrättelsetjänsterna är att Viasat fungerar som försvarsleverantör både till USA och flera allierade.
 18. Att se över våra säkerhetspolitiska ställningstaganden, inklusive allianserna och fatta ett beslut om vad som ligger i vårt intresse.
 19. Mycket kan skötas online, till exempel att ukrainska flyktingar får sms/messenger om att de kan anmäla sitt intresse för bussning till Sverige.
 20. Kriget i Ukraina har fått svenskarna att börja preppa, och MSB ser ett enormt ökat intresse för krisberedskap.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förtjusning en synonym till intresse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.