Synonymer till intresse

Vi känner till 11 synonymer till intresse. Ordet intresse är en synonym till förtjusning och iver och kan bland annat beskrivas som ”lust att ägna något sin uppmärksamhet”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av intresse samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till intresse

 1. böjelse
 2. engagemang
 3. entusiasm
 4. favoritsysselsättning
 5. förtjusning
 6. hobby
 7. hänförelse
 8. håg
 9. iver
 10. rekreation
 11. tidsfördriv

Vilka ord betyder nästan samma sak som intresse?

Detta är några av synonymerna till synonymerna ovan, alltså andrahands-synonymer till intresse. Kanske kan dessa hjälpa dig att hitta det du söker?

 1. begeistring

Vad är motsatsen till intresse?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till intresse.

Vad betyder intresse?

 1. lust att ägna något sin uppmärksamhet
 2. något som man kan ha fördel av, engagemang
 3. något (exempelvis ett ämne eller en aktivitet) som en viss person finner tilltalande och riktar sin uppmärksamhet på eller sysselsätter sig med
 4. något som en viss person eller grupp finner viktigt, behövligt eller fördelaktigt

Hur böjs intresse?

 1. intresse
 2. intressen
 3. intressena
 4. intressenas
 5. intressens
 6. intresses
 7. intresset
 8. intressets

Hur kan ordet intresse användas?

Följande exempelmeningar visar hur intresse kan användas.

 1. hon lyssnade på programmet med stort intresse
 2. han har ett brinnande intresse för historia
 3. facket bevakar de anställdas intressen
 4. stormakterna bevakar sina intressen i Afrika

Hur används ordet intresse i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet intresse används i vanlig text.

 1. Tobaksindustrins och folkhälso­arbetets intressen är helt inkompatibla.
 2. Dels för att vi ser att det finns ett stort intresse för frågan om Förintelsen i Sverige.
 3. – Det ligger i företagens intresse att göra de anställdas kompetens, erfarenhet och intresse till en prioriterad fråga och hjälpa dem att ta sig fram och hålla liv i sin plan för att utvecklas.
 4. Idén med den nya vallagen som nu är på plats var bland annat att göra om valdistrikten för att väcka politiskt intresse hos befolkningen, där över hälften stannade hemma vid förra valet.
 5. Det sistnämnda verkar dock inte vara av intresse för den talibanska regimen.
 6. Även om WHO inte direkt ägs av läkemedelsföretagen styrs även WHO och vilka som sitter i dess kommitté av läkemedelsbolagen och deras intressen.
 7. Det var först när jag flyttade till Stockholm och hade bott här ett antal år som intresset utvecklade sig.
 8. För i verkligheten väljer frihetsgudinnan alltid vad som för tillfället passar amerikanska intressen.
 9. Bella Linde, aktuell med boken Odla utan spade, tror att det ökande intresset beror på att odling ger så mycket mer än bara skörd.
 10. Det beror inte bara på det ökade intresset för husbilar utan också på den globala bristen av halvledare.
 11. En som visat stort intresse är tullinspektören Mikael Andersson, som gärna vill ta med sig den mobila scannern direkt till hamnarna i Blekinge.
 12. En stor del av konflikterna är skapade av etniska minoriteter som slåss för sina rättigheter, men de är ofta också finansierade av stora ekonomiska intressen inom framför allt gruvindustrin.
 13. Om man inte för en politik som gynnar arbetarklassens intressen, då är man inte socialdemokrat.
 14. – It–säkerheten har alltid varit en del av vår it–utveckling men intresset av hur säkerhetslösningarna ser ut är större i företaget nu.
 15. I hallen märks ägarens intresse för guld.
 16. Utnämningen markerar en vändpunkt i rörelsens skifte från rebellgrupp till styrande makt, och intresset för vilka namn som kommer att presenteras är stort.
 17. – Det har funnits ganska mycket intresse sedan OS.
 18. Forskning visar att det är viktigt för hälsan att bejaka sina egna intressen.
 19. – De behövde inte oroa sig över ansvar för att driva en ekonomi, hälso– och sjukvård eller utbildning, alla saker de hade varit väldigt dåliga på och som de hade noll intresse av att driva.
 20. – Skilsmässorna blev nödvändiga, men de var mycket fredliga och barnens intressen har alltid kommit först.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är förtjusning en synonym till intresse. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.