Synonymer till intressent

Vi känner till 3 synonymer till intressent. Ordet intressent är en synonym till part och sakägare och kan beskrivas som ”(ekonomi) person eller grupp som gjort eller avser göra ekonomisk satsning; part som är intresserad i ett visst företag”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av intressent samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till intressent

 1. part
 2. sakägare
 3. spekulant

Vad är motsatsen till intressent?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till intressent.

Vad betyder intressent?

 1. (ekonomi) person eller grupp som gjort eller avser göra ekonomisk satsning; part som är intresserad i ett visst företag

Hur böjs intressent?

 1. intressent
 2. intressenten
 3. intressentens
 4. intressenter
 5. intressenterna
 6. intressenters
 7. intressents

Hur kan ordet intressent användas?

Det saknas exempel på hur intressent kan användas.

Hur används ordet intressent i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet intressent används i vanlig text.

 1. Utöver att serva intressenter med kommersiell verksamhet är kunskaper om havsbottnarna en viktig del i att övervaka världshavens generella välmående.
 2. Människor förvandlas långsamt till botmasters eller ämnesexperter, och det blir fler interaktioner mellan domänexperter, teknisk support och andra intressenter, konstaterar Craig Le Clair.
 3. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas inom ramen för den gemensamma satsningen Strategiska innovationsområden samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar.
 4. Och det är i princip fortfarande fritt fram för kinesiska intressenter att köpa upp hamnar och annan samhällsviktig infrastruktur så länge kommunerna säger ja.
 5. Hon driver frågorna bland annat inom det så kallade skogsprogrammet där områdets olika intressenter möts för dialog.
 6. Pilgrimerna gav inkomster, vilka måste fördelas på adekvat vis, så att alla religiösa intressenter fick sin del av kakan.
 7. Besluten får inte upplevas som hotfulla för olika intressenter som ska medverka och genomföra strategin.
 8. Därför styrde de upp gemensam utegympa – ett initiativ som lockat ett hundratal intressenter.
 9. Du kan bara uppnå detta genom att ha ett gemensamt mål, fullt integrerat samarbete mellan alla intressenter och att man enas om att vara pionjärer tillsammans, säger Peter Voorhoeve, vd för Volvo Lastvagnar Nordamerika, i ett uttalande.
 10. Företaget skriver i ett pressmeddelande att deras ansvar för sina anställdas, kunders och andra intressenters hälsa och säkerhet är deras topprioritet.
 11. Manifestet är en utvidgning av det som antogs 1973 och som då etablerade begreppet ”stakeholder capitalism”, att företag inte bara har ägare och anställda som intressenter utan också aktörer i det omgivande samhället.
 12. Temat detta jubileumsår är ”Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World”, ungefär ”intressenter för en sammanhållen och hållbar värld”.
 13. För att myndigheterna ska godkänna köpet måste intressenten i fråga presentera en godtagbar tidsplan och budget för renoveringen.
 14. Jag tror att den svåraste uppgiften för utredningen blir att skilja signal från brus från olika intressenter i det här.
 15. Det ska också finnas tid för olika intressenter att påpeka brister i förslagen och föreslå alternativa lösningar.
 16. Dessutom öppnades möjligheten att gå med i Unitis Founders Club – förutsatt att intressenten betalade halva köpeskillingen i förskott.
 17. Bristen på transparens i bolaget och Saudiarabiens dåliga facit gällande mänskliga rättigheter kan också skrämma bort intressenter.
 18. Det handlar om att skapa och få igång fantasin hos potentiella intressenter och köpare för att visa potential.
 19. Givet dess unika tillgångar, storlek och marknadsposition, har Telia Company möjligheten att fungera som en förebild för den globala telekombranschen och visa fördelarna med digitalisering till sina intressenter, i synnerhet för kunderna och ägarna.
 20. Sedan vill hon ta dem vidare i en större process, med temadagar där experter, intressenter och politiker från alla riksdagspartier ges plats.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är part en synonym till intressent. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?