intressent

Synonymer till intressent

part, sakägare, spekulant

Motsatsord till intressent

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till intressent.

Vad betyder intressent?

 1. (ekonomi) person eller grupp som gjort eller avser göra ekonomisk satsning; part som är intresserad i ett visst företag

Exempel på hur intressent används i svenska tidningar

 1. Du kan bara uppnå detta genom att ha ett gemensamt mål, fullt integrerat samarbete mellan alla intressenter och att man enas om att vara pionjärer tillsammans, säger Peter Voorhoeve, vd för Volvo Lastvagnar Nordamerika, i ett uttalande.
 2. Företaget skriver i ett pressmeddelande att deras ansvar för sina anställdas, kunders och andra intressenters hälsa och säkerhet är deras topprioritet.
 3. Manifestet är en utvidgning av det som antogs 1973 och som då etablerade begreppet ”stakeholder capitalism”, att företag inte bara har ägare och anställda som intressenter utan också aktörer i det omgivande samhället.
 4. Temat detta jubileumsår är ”Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World”, ungefär ”intressenter för en sammanhållen och hållbar värld”.
 5. För att myndigheterna ska godkänna köpet måste intressenten i fråga presentera en godtagbar tidsplan och budget för renoveringen.
 6. Jag tror att den svåraste uppgiften för utredningen blir att skilja signal från brus från olika intressenter i det här.
 7. Det ska också finnas tid för olika intressenter att påpeka brister i förslagen och föreslå alternativa lösningar.
 8. Dessutom öppnades möjligheten att gå med i Unitis Founders Club – förutsatt att intressenten betalade halva köpeskillingen i förskott.
 9. Bristen på transparens i bolaget och Saudiarabiens dåliga facit gällande mänskliga rättigheter kan också skrämma bort intressenter.
 10. Det handlar om att skapa och få igång fantasin hos potentiella intressenter och köpare för att visa potential.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av intressent

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är part en synonym till intressent. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.