intressent

Intressent är synonymt med part och sakägare och kan beskrivas som ”(ekonomi) person eller grupp som gjort eller avser göra ekonomisk satsning; part som är intresserad i ett visst företag”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av intressent och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till intressent

part, sakägare, spekulant

Motsatsord till intressent

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till intressent.

Vad betyder intressent?

 1. (ekonomi) person eller grupp som gjort eller avser göra ekonomisk satsning; part som är intresserad i ett visst företag

Böjningar av intressent

 1. intressent
 2. intressenten
 3. intressentens
 4. intressenter
 5. intressenterna
 6. intressenters
 7. intressents

Exempel på hur ordet intressent kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet intressent används i svenska tidningar

 1. Pilgrimerna gav inkomster, vilka måste fördelas på adekvat vis, så att alla religiösa intressenter fick sin del av kakan.
 2. Besluten får inte upplevas som hotfulla för olika intressenter som ska medverka och genomföra strategin.
 3. Därför styrde de upp gemensam utegympa – ett initiativ som lockat ett hundratal intressenter.
 4. Du kan bara uppnå detta genom att ha ett gemensamt mål, fullt integrerat samarbete mellan alla intressenter och att man enas om att vara pionjärer tillsammans, säger Peter Voorhoeve, vd för Volvo Lastvagnar Nordamerika, i ett uttalande.
 5. Företaget skriver i ett pressmeddelande att deras ansvar för sina anställdas, kunders och andra intressenters hälsa och säkerhet är deras topprioritet.
 6. Manifestet är en utvidgning av det som antogs 1973 och som då etablerade begreppet ”stakeholder capitalism”, att företag inte bara har ägare och anställda som intressenter utan också aktörer i det omgivande samhället.
 7. Temat detta jubileumsår är ”Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World”, ungefär ”intressenter för en sammanhållen och hållbar värld”.
 8. För att myndigheterna ska godkänna köpet måste intressenten i fråga presentera en godtagbar tidsplan och budget för renoveringen.
 9. Jag tror att den svåraste uppgiften för utredningen blir att skilja signal från brus från olika intressenter i det här.
 10. Det ska också finnas tid för olika intressenter att påpeka brister i förslagen och föreslå alternativa lösningar.
 11. Dessutom öppnades möjligheten att gå med i Unitis Founders Club – förutsatt att intressenten betalade halva köpeskillingen i förskott.
 12. Bristen på transparens i bolaget och Saudiarabiens dåliga facit gällande mänskliga rättigheter kan också skrämma bort intressenter.
 13. Det handlar om att skapa och få igång fantasin hos potentiella intressenter och köpare för att visa potential.
 14. Givet dess unika tillgångar, storlek och marknadsposition, har Telia Company möjligheten att fungera som en förebild för den globala telekombranschen och visa fördelarna med digitalisering till sina intressenter, i synnerhet för kunderna och ägarna.
 15. Sedan vill hon ta dem vidare i en större process, med temadagar där experter, intressenter och politiker från alla riksdagspartier ges plats.
 16. Secanas kärnkompetens kan användas för att i ett långsiktigt och strategiskt perspektiv identifiera aktuella intressenter samt olika riskfaktorer och konsekvenser av dessa.
 17. – När världens största flygvapen köper en produkt öppnar det upp för andra intressenter och det kan naturligtvis ge jättestora möjligheter, säger han.
 18. Det unika i satsningen är att de intressenter som var hetast på gröten fått vara med och utforma området.
 19. I förkortningen står A för att bejaka kommersiella drivkrafter och inkludera privata intressenter.
 20. Samhällsbyggnad är en komplex verksamhet som berör många intressenter på kommunal, regional och nationell nivå.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till intressent är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är part en synonym till intressent. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.