Synonymer till jordbruk

Vi känner till 2 synonymer till jordbruk. Ordet jordbruk är en synonym till lantbruk och agrikultur och kan bland annat beskrivas som ”handlingen att odla jorden, åkerbruk”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av jordbruk samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till jordbruk

 1. agrikultur
 2. lantbruk

Vad är motsatsen till jordbruk?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till jordbruk.

Vad betyder jordbruk?

 1. handlingen att odla jorden, åkerbruk
 2. plats där man odlar jorden, lantbruk, bondgård
 3. upprättande och underhåll av åkrar och betesmark i syfte att producera livsmedel och andra sorters råvaror

Hur kan ordet jordbruk användas?

Följande exempelmeningar visar hur jordbruk kan användas.

 1. jordbruk och boskapsskötsel
 2. hon driver ett ekologiskt jordbruk

Hur används ordet jordbruk i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet jordbruk används i vanlig text.

 1. Landet vill bli mer självförsörjande, men jordbruket kräver vatten.
 2. De försöker hitta nya områden, som jordbruk, något som Qatar satsar allt mer på eftersom landet vill bli mer självförsörjande sedan blockaden 2017 från ett antal grannländer.
 3. Byggnadssektorn, vägtrafiken och jordbruket i EU måste minska sina utsläpp med 40 procent till 2030 jämfört med 2005.
 4. Verket har liksom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beskrivit solcellerna som ett hot mot att bevara svenska jordbruk.
 5. Framförallt måste alla tänka på att spara på vattnet, men också jordbruket måste ställa om för att klara ett varmare klimat, menar han.
 6. – I över 50 år har han varit inblandad i diskussioner om tropiska regnskogar och avskogning, hållbart jordbruk, vatten, matsäkerhet, klimatförändring och torvmarkernas problem.
 7. En del områden är också viktiga för jordbruket.
 8. – Det som intresserar mig allra mest är jordbruk.
 9. Både för att vara mindre sårbara i kriser, men också för att ha ett livskraftigt jordbruk.
 10. ■ Om svenskt jordbruk genom ökad ekologisk odling och lägre skörd per hektar bidrar mindre till det globala utbudet av mat, kommer detta utbud delvis i stället behöva produceras någon annanstans i världen.
 11. Miljontals gick under i tvångskollektivisering av jordbruket och tvångsförflyttningar av hela nationer.
 12. I Sverige pressas jordbruket och de ökade kostnaderna gör att lantbrukaren Mats Larsson i Södertälje beslutat sig för att minska vårens odling av spannmål.
 13. Vi ställer oss frågande till varför vi inte ser några politiska åtgärder för att stötta åkerinäringen? Stödpaket har beslutats till jordbruket och förslag till stärkt reseavdrag har presenterats till privatpersoner.
 14. Det är först med det moderniserade jordbruket under de senaste 100 åren som den funktionen försvann i landskapet.
 15. Tillsammans började de leta efter en lämplig plats att starta ett ekologiskt jordbruk på.
 16. Utöver vårdsituationen i landet pratade Annie Lööf dessutom om svenska jordbrukets pressade läge, samt spänningarna mellan Ryssland och Ukraina.
 17. Även om enskilda jordbruk växer minskar den totala livsmedels­produktionen i Sverige.
 18. Näringslivet domineras av jordbruk och turism.
 19. Det finns miljarder till omställningen av jordbruket där all fossilbaserad gödsel ersätts med naturlig och där bönder får betalt för att öka kollagret i marken.
 20. Jag vet att det är omöjligt just nu, men det jag mest av allt skulle vilja är att bo i Israel och jobba med min pappa inom jordbruket.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lantbruk en synonym till jordbruk. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som slutar på jordbruk

Bild till ordet jordbruk

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet jordbruk.

Bild med texten jordbruk