kännetecken

Kännetecken är synonymt med märke och särdrag och kan bland annat beskrivas som ”utmärkande drag (som gör att man känner igen någon eller något)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kännetecken och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till kännetecken

attribut, drag, egenartad, egenhet, egenskap, karakteristika, karakteristisk, karaktärsdrag, kännemärke, markör, märke, signifikant, särdrag, utpräglad

Motsatsord till kännetecken

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kännetecken.

Vad betyder kännetecken?

 1. utmärkande drag (som gör att man känner igen någon eller något)
 2. utmärkande egenskap; något som kännetecknar, identifierar

Böjningar av kännetecken

 1. kännetecken
 2. känneteckens
 3. kännetecknen
 4. kännetecknens
 5. kännetecknet
 6. kännetecknets

Exempel på hur ordet kännetecken kan användas

 1. improvisation är jazzens främsta kännetecken

Exempel på hur ordet kännetecken används i svenska tidningar

 1. Det andra kännetecknet har varit handelskrigen, som skapat massiv osäkerhet.
 2. Stockholmspolisen inrättade ett signalementskontor, där man tog fingeravtryck och noterade kännetecken på så kalllade daktningskort.
 3. Ett än tydligare kännetecken hos denne utsökte virtuos – här i Sverige för första gången – är hans extremt stora dynamiska spännvidd.
 4. Den yttre igenkänning som tidigare varit ”Solsidans” mest uppblåsta kännetecken är numera inte lika påtaglig, och känns vid flera tillfällen mindre viktig jämfört med det som pågår i rollfigurernas inre.
 5. Eller är det han? Visserligen har killen som närmar sig en rubiks kub i vänsterhanden, det aviserade kännetecknet.
 6. De skapar ett lugn och en harmoni för den som är programledare vilket i sin tur märks hos publiken och som därmed har blivit ett av programmets kännetecken.
 7. I de rollerna blev hans omtänksamhet, lyhördhet, fixarförmåga och prestigelöshet kännetecken, inte bara för tekniker och skådespelare i de turnerande ensemblerna utan även bland dem som kände igen honom ute i landet.
 8. Men det främsta kännetecknet är att rörelsen alltid är motströms.
 9. Andra möjliga kännetecken på sexuella drivkrafter är viljan att totalt kontrollera offrets liv och död, något som dessa gärningsmän kan söka utlopp för på undanskymda platser, säger Långström vidare.
 10. Just denna opålitlighet är ett annat av Bergmans kännetecken som författare.
 11. Han hade små ögon, ett kännetecken för stamfolken här, säger Sahabuddin Ahmed, Salma Parbins man och – som han trodde då – pappa till nytillskottet i familjen, rapporterar indiska tidningen Times of India.
 12. "President Monson hade alla kännetecken för en anspråkslös tjänare av herren", skriver kyrkan.
 13. ”President Monson hade alla kännetecken för en anspråkslös tjänare av herren”, skriver kyrkan.
 14. Romney var under presidentvalskampanjen 2016 en stark kritiker av Donald Trump och sa bland annat att ”ohederlighet är Trumps främsta kännetecken”.
 15. Palestinasjal runt halsen, ett aldrig sinande engagemang och låtar sjungna på skånska, både om kärlek och om kampen om en bättre värld, kanske är Mikael Wiehes främsta kännetecken.
 16. Nyqvists främsta kännetecken var hans ovanliga och finkänsliga sätt att pendla mellan mörker och ljus – från Noréns skuggpojkar till kärlekstörstande mjölkbonde i soliga ”Grabben i graven bredvid”.
 17. Inlevelsen är kanske Vacchis främsta kännetecken och har gjort honom populär hos tv–publiken i framför allt Eurosports cykelsändningar.
 18. Ett kännetecken för gruppen är åsikten att regler inte gäller för dem.
 19. – Den vy som alltid ingett en enorm känsla av hopp inom mig saknade plötsligt sitt avgörande kännetecken.
 20. Snowman säger att hon älskar ensamheten som är ett av arbetets kännetecken.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till kännetecken är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är märke en synonym till kännetecken. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.