känneteckna

Känneteckna är synonymt med prägla och utmärka och kan bland annat beskrivas som ”utmärker, karakteriserar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av känneteckna och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till känneteckna

beteckna, karakterisera, karaktärisera, prägla, utmärka

Motsatsord till känneteckna

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till känneteckna.

Vad betyder känneteckna?

 1. utmärker, karakteriserar
 2. karaktärisera, att något har en utmärkande egenskap eller kännetecken

Böjningar av känneteckna

 1. känneteckna
 2. kännetecknad
 3. kännetecknade
 4. kännetecknades
 5. kännetecknar
 6. kännetecknas
 7. kännetecknat
 8. kännetecknats

Exempel på hur ordet känneteckna kan användas

 1. Göteborgs klimat kännetecknas av milda vintrar och svala somrar

Exempel på hur ordet känneteckna används i svenska tidningar

 1. Från Cloettas håll konstateras att konfektsektorn kännetecknas av impulsdrivna inköp bland konsumenter, baserade på tidigare erfarenheter.
 2. Den musikaliska bredd som kännetecknar honom nu grundlade han tidigt, redan som ung strävade han efter att spela klassiskt, folk­musik, jazz, pop och rock.
 3. Bilindustrin kännetecknas bland annat av att den är en av de största bidragande motorerna för teknik– och marknadsutveckling.
 4. Han är en väldigt smart politiker och skicklig retoriker, som kännetecknas av sin förmåga att dra nytta av kriser, som coronapandemin, säger Schierenbeck.
 5. Kinesiska myndigheter tror att utbrottet av det nya coronaviruset, som kännetecknas av luftvägssymtom, feber och hosta, startade på en marknad i mångmiljonstaden Wuhan.
 6. Den gråa zonen kännetecknas av att det inte finns någon definierad balans i en multipolär värld.
 7. Tydlig jordig jästighet som kännetecknar stilen och delvis bidrar till en fylligare munkänsla.
 8. Att staden ska kännetecknas av samarbetsvilja och konstruktiva lösningar i stället för låsningar och protestpolitik.
 9. Den stabilitet som länge kännetecknat det svenska politiska systemet, och som ännu gjorde det vid förra decennieskiftet, tycks åtminstone just nu vara förpassat till det historiska muséet.
 10. Människan sägs bestå av två substanser, en materiell och en icke–materiell, där den senare kännetecknas just av tänkandet.
 11. Ändå är det snarare hoppfullhet är otillräcklighet som kännetecknar stämningen på Folkkök.
 12. ”Hela räkenskapsåret 2018/2019 kännetecknades av betydande utmaningar för SAS, som högre flygbränslekostnader, ogynnsamma valutakurser och en sjudagarsstrejk”, skriver Gustafson i rapporten.
 13. – Det här är funktioner som vi lagt mycket kraft på och som kännetecknar Chromebooks i dag – och det är också funktioner som gör att vi tycker produkterna lämpar sig bra för företagen.
 14. Protesterna har tidigare kännetecknats av civil olydnad, men under natten till måndagen stormade en grupp demonstranter det iranska konsulatet i Karbala och försökte tända eld på byggnaden.
 15. Mandela skulle på senare år kännetecknas av den Springboks–tröja han bar under finalen och när han gick bort var det i gröna tröjor som många sydafrikaner manifesterade sin sorg.
 16. Medan perioden 2008–2013 snarast kännetecknades av en minskning av antalet anmälda hatbrott sker ånyo en ökning under perioden 2013–2018.
 17. – Vår analys visar att det är flera av kranskommunerna runt Stockholm som har de bästa förutsättningarna att möta de förändringar som kännetecknar svensk ekonomi just nu och även under överskådlig tid framöver.
 18. Dessa egenskaper kännetecknade i hög grad hans eget chefskap och värdesattes av regeringar av olika kulörer.
 19. Och pensionssystem kännetecknas just av osäkerhet om hur länge man kommer att leva och brist på förutsägbar kapitalavkastning.
 20. En av de saker som kännetecknar relationen mellan Nina och Hans är att han ibland vill klä sig i kvinnokläder.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till känneteckna är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är prägla en synonym till känneteckna. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.