kärlsjukdom

Kärlsjukdom kan beskrivas som ”(medicin) sjukdom i blodkärl eller lymfkärl”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kärlsjukdom samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Vilka synonymer finns till kärlsjukdom?

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till kärlsjukdom.

Vad är motsatsen till kärlsjukdom?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kärlsjukdom.

Vad betyder kärlsjukdom?

 1. (medicin) sjukdom i blodkärl eller lymfkärl

Hur böjs ordet kärlsjukdom?

 1. kärlsjukdom
 2. kärlsjukdomar
 3. kärlsjukdomarna
 4. kärlsjukdomars
 5. kärlsjukdomen
 6. kärlsjukdomens
 7. kärlsjukdoms

Hur kan ordet ordet kärlsjukdom användas?

Det saknas exempel.

Hur används ordet ordet kärlsjukdom i svenska tidningar?

 1. De flesta avlider under årets första tre månader och den vanligaste dödsorsaken är hjärt– och kärlsjukdomar följt av cancer.
 2. För första halvåret 2020 var covid–19 den tredje vanligaste dödsorsaken efter hjärt– och kärlsjukdomar och cancersjukdom, säger Mona Heurgren, avdelningschef vid Socialstyrelsen.
 3. Personer med hög ålder i kombination med underliggande sjukdomar, såsom högt blodtryck, hjärt– kärlsjukdom, lungsjukdom, kraftig fetma och diabetes är överrepresenterade bland de svåra fallen.
 4. – Hjärt– och kärlsjukdomar orsakar i dag 31 procent av alla dödsfall.
 5. Något vi arbetat med i alla år är hjärt– och kärlsjukdomar och där har det blivit bättre.
 6. Enligt den är risken att dö i förtid av hjärt– och kärlsjukdom lägre för personer som bastar fyra till sju gånger i veckan än för dem som inte bastar alls eller enbart en gång i veckan.
 7. – I dag kan man ju leva med många av problemen som finns kring hjärt– och kärlsjukdomar, med hjälp av läkemedel.
 8. Och den som äter mindre av charkprodukter minskar också risken för hjärt– och kärlsjukdomar.
 9. Den här gruppen har ofta också högt blodtryck, diabetes, psykiatriska sjukdomar, höga blodfetter,hjärt– och kärlsjukdomar.
 10. – Sömnapné orsakar andningsuppehåll som får hjärtat att börja pumpa snabbare vilket kan leda till högt blodtryck, hjärt– och kärlsjukdomar och på sikt även stroke.
 11. Hjärt– och kärlsjukdomar beror på många faktorer, men just personlighetsfaktorer är förbisedda, enligt Gunnar Engström.
 12. Carlsons huvudtes var att inte bara blodets kolesterolhalt hade betydelse för uppkomsten av kärlsjukdom utan i lika eller ännu högre grad en förhöjd blodhalt av fettet triglycerider.
 13. Fettsyran, som bland annat finns i kött, har lite dåligt rykte, eftersom den bland vuxna anses bidra till hjärt– och kärlsjukdomar.
 14. Överdödligheten hos diabetiker, som löper en förhöjd risk att drabbas av hjärt– och kärlsjukdomar, har minskat något.
 15. Regeringen skriver också att rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till flera andra sjukdomar, som hjärt– och kärlsjukdomar.
 16. De drabbas av hjärt– och kärlsjukdomar till följd av de stressfaktorer som störande ljud skapar.
 17. Solen är en viktig källa för D–vitamin och brist på D–vitamin kopplas bland annat samman med ökad risk för benskörhet, hjärt– och kärlsjukdomar och nedstämdhet.
 18. – Fisk och skaldjur är viktigt att äta eftersom det bidrar till en minskad risk för flera folksjukdomar, till exempel hjärt– och kärlsjukdomar.
 19. Dålig luft kan bland annat leda till luftvägsinfektioner, astma och nedsatt lungfunktion, men också mer långsiktiga effekter som hjärt– och kärlsjukdomar, förklarar Leif Holmberg.
 20. Ihållande höga stressnivåer sänker immunförsvaret och kan bland annat bidra till hjärt– kärlsjukdomar och kroniska magproblem.


Mer information om kärlsjukdom och synonymer

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.