karakterisera

Synonymer till karakterisera

benämna, beskriva, beteckna, känneteckna, prägla, rubricera, skildra, skildring, utmärka, uttrycka

Motsatsord till karakterisera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till karakterisera.

Vad betyder karakterisera?

 1. betecknar, kallar ; utmärker 
 2. utmärka, ange kännetecken för

Exempel på hur karakterisera kan användas

 1. han karakteriserade hennes uppträdande som anmärkningsvärt
 2. bipolära sjukdomar karakteriseras av häftiga humörsvängningar

Exempel på hur karakterisera används i svenska tidningar

 1. Sjukdomen karakteriseras av en mer eller mindre generell inflammation av små eller medelstora blodkärl.
 2. Vid en tidigare händelse 2017 ska Ryssland ha karakteriserat de då aktuella förföljelsefarkosterna som ”satellitinspektörer”.
 3. USA hävdar att två ryska satelliter har förföljt en amerikansk spionsatellit och karakteriserar händelsen som "störande beteende".
 4. ”Den karakteriseras av örter som mynta, oregano och timjan, vilket gör den lite speciell” berättar han.
 5. Ett exempel är när ai används för att förstå och förutse vad som karakteriserar framgång för anställda inom ett företag.
 6. Partiet karakteriseras av sin EU–, euro– och etablissemangskritik och driver också miljöfrågor och en tanke om att politik ska kunna genomföras direkt via internet.
 7. Runt bordet spreds de glada skratten som karakteriserar så mycket av familjen Grafström.
 8. Det hela har lett till en miljö som karakteriseras av misstänksamhet.
 9. Nyligen presenterade närings– och innovationsminister Mikael Damberg något som av vissa medier karakteriserades som ett miljonregn för robotindustrin.
 10. I oktober i år sade Elizondo upp sig, i protest mot det han karakteriserar som överdrivet hemlighetsmakeri och internt motstånd.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av karakterisera

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är känneteckna en synonym till karakterisera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.