kemikalier

Synonymer till kemikalier

förening, ämne

Motsatsord till kemikalier

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kemikalier.

Vad betyder kemikalier?

 1. kemiskt framställda ämnen (ofta mer eller mindre farliga)

Exempel på hur kemikalier kan användas

 1. kemikalier måste förvaras utom räckhåll för barn

Exempel på hur kemikalier används i svenska tidningar

 1. Ett annat dilemma som den danska rapporten förbiser är enligt professorn de kemikalier som läcker ut i naturen under förbränning eller återvinning av plastpåsar.
 2. Bolaget uppger att denna återvinningsmetod kräver mindre vatten, färre kemikalier och bidrar till en nettoeffekt på klimatet om –2 kilo koldioxid per kilo återvunnen textil.
 3. För tre år sedan hittades flera ton farliga kemikalier inuti ett dolt källarutrymme vid en industri i Jönköping.
 4. Företaget försattes i konkurs 2016 och det var i samband med det, som det uppdagades att det förvarats flera ton kemikalier helt öppet i lokalerna.
 5. Enligt honom finns det vetenskapliga bevis på att kemikalierna i de flesta solkrämer är giftiga för koraller, även i små doser, och att spår av kemikalierna hittats i vävnaden på havslevande djur.
 6. Verkstadsprodukter, maskiner och apparater, kemikalier och läkemedel, järn och stål samt lastbilar och truckar är de främsta exportvarorna.
 7. – Att kunna mäta kemikalierna som finns i stor mängd i exoplaneters atmosfärer är någonting extraordinärt.
 8. Förutom förstoringsglas och ficklampa fanns sax, pincett och kemikalier för analys av olika slags spår, som krutstänk, fotavtryck och vätskor.
 9. I ett tillslag mot mannens lägenhet i Berlin hittades bland annat kemikalier och andra material som kan användas till bombtillverkning.
 10. Tingsrätten ansåg det bevisat att 46–åringen stått i kontakt med terrororganisationen IS och införskaffat kemikalier och dömde honom för terrorförberedelser.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av kemikalier

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ämne en synonym till kemikalier. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.