kemikalier

Kemikalier är synonymt med ämne och förening och kan beskrivas som ”kemiskt framställda ämnen (ofta mer eller mindre farliga)”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kemikalier och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till kemikalier

förening, ämne

Motsatsord till kemikalier

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kemikalier.

Vad betyder kemikalier?

 1. kemiskt framställda ämnen (ofta mer eller mindre farliga)

Böjningar av kemikalier

 1. kemikalier
 2. kemikalierna

Exempel på hur ordet kemikalier kan användas

 1. kemikalier måste förvaras utom räckhåll för barn

Exempel på hur ordet kemikalier används i svenska tidningar

 1. Det skulle enligt honom kunna bero på att det inte är var rent ammoniumnitrat som fanns på platsen, att man förvarat andra kemikalier där eller blandat ut ammoniumnitratet.
 2. Det var inte hamnarbetarna som placerade kemikalierna där.
 3. I ett mejl till Dagens ETC ger Arbetsmiljöverket flera exempel på arbetsmiljörelaterade problem inom jordgubbsplockning, grönsaksodling och skogsplantering, som ergonomisk belastning, påfrestande arbetsställningar och exponering för kemikalier.
 4. – Det är stor brist på kemikalierna som krävs för att få fram nukleinsyra, säger Anna Söderlund Strand.
 5. Dessutom används mängder av kemikalier vid tillverkningen, som ofta är farliga för dem som arbetar med produktionen.
 6. Åtgärderna för att minska coronavirusets spridning kan leda till brist på kemikalier som behövs till dricksvatten, enligt MSB.
 7. Ett annat dilemma som den danska rapporten förbiser är enligt professorn de kemikalier som läcker ut i naturen under förbränning eller återvinning av plastpåsar.
 8. Bolaget uppger att denna återvinningsmetod kräver mindre vatten, färre kemikalier och bidrar till en nettoeffekt på klimatet om –2 kilo koldioxid per kilo återvunnen textil.
 9. För tre år sedan hittades flera ton farliga kemikalier inuti ett dolt källarutrymme vid en industri i Jönköping.
 10. Företaget försattes i konkurs 2016 och det var i samband med det, som det uppdagades att det förvarats flera ton kemikalier helt öppet i lokalerna.
 11. Enligt honom finns det vetenskapliga bevis på att kemikalierna i de flesta solkrämer är giftiga för koraller, även i små doser, och att spår av kemikalierna hittats i vävnaden på havslevande djur.
 12. Verkstadsprodukter, maskiner och apparater, kemikalier och läkemedel, järn och stål samt lastbilar och truckar är de främsta exportvarorna.
 13. – Att kunna mäta kemikalierna som finns i stor mängd i exoplaneters atmosfärer är någonting extraordinärt.
 14. Förutom förstoringsglas och ficklampa fanns sax, pincett och kemikalier för analys av olika slags spår, som krutstänk, fotavtryck och vätskor.
 15. I ett tillslag mot mannens lägenhet i Berlin hittades bland annat kemikalier och andra material som kan användas till bombtillverkning.
 16. Tingsrätten ansåg det bevisat att 46–åringen stått i kontakt med terrororganisationen IS och införskaffat kemikalier och dömde honom för terrorförberedelser.
 17. Hydraulisk spräckning, på engelska fracking, innebär att stora mängder vatten blandat med sand och kemikalier under högt tryck sprutas kilometervis ner i berggrunden för att spräcka upp skifferlager där fossilbränslen ligger bundna.
 18. Fischer–Tropsch–processen är en metod att utvinna syntetiska, kolvätebaserade drivmedel och kemikalier ur andra råvaror än mineralolja (se Wikipedia).
 19. Exempelvis är lyocell, ett mer miljövänligt alternativ till viskos, där kemikalierna återvinns i tillverkningsprocessen.
 20. Många av de varor vi konsumerar har producerats i låglöneländer, där den lokala befolkningen får ta konsekvenserna av industriutsläpp, avfall, kemikalier, och avgaser, som vi här i Sverige till stor del slipper.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till kemikalier är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är ämne en synonym till kemikalier. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.