kognition

Synonymer till kognition

föreställning, perception, synsätt, tänkande, uppfattning, övervägande

Motsatsord till kognition

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kognition.

Vad betyder kognition?

  1. (psykologi) mentala förmågor och processer som handlar om sinnesuppfattning och tolkning, vilka inbegriper: varseblivning, föreställande, begreppsbildning, minne, tänkande och omdöme

Exempel på hur kognition används i svenska tidningar

  1. Obesitas är en allvarlig sjukdom som påverkar barnens kognition, hälsa och livskvalitet och ökar risken för framtida sjuklighet och för tidig död.
  2. I marsnumret av den vetenskapliga tidskriften Psychological Bulletin publicerade forskare vid Åbo Akademi en analys av 152 studier där tvåspråkigas kognition jämförts med enspråkigas.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av kognition

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är tänkande en synonym till kognition. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.