Synonymer till kolmonoxid

Vi känner till en synonym till kolmonoxid. Ordet kolmonoxid är synonymt med koloxid och kan beskrivas som ”giftig gas med kemisk formel CO”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kolmonoxid samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till kolmonoxid

 1. koloxid

Vad är motsatsen till kolmonoxid?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kolmonoxid.

Vad betyder kolmonoxid?

 1. giftig gas med kemisk formel CO

Hur böjs kolmonoxid?

 1. kolmonoxid
 2. kolmonoxiden
 3. kolmonoxidens
 4. kolmonoxids

Hur kan ordet kolmonoxid användas?

Det saknas exempel på hur kolmonoxid kan användas.

Hur används ordet kolmonoxid i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet kolmonoxid används i vanlig text.

 1. ”Skogsbränder står för mycket större luftföroreningar än industriella utsläpp, eftersom de producerar en kombination av partiklar, kolmonoxid och andra föroreningar”, skriver klimattjänsten.
 2. Naturgas reformeras till vätgas och kolmonoxid och båda gaserna reagerar med järnmalmen.
 3. – Det ter sig inte så väldigt sannolikt, dieselavgaser är tämligen ogiftiga, det innehåller låga halter av den giftiga gasen kolmonoxid och akuta förgiftningsfall är ovanliga.
 4. De motsvarar Euro VI för lastbilar och bussar och tar sikte på partiklar, kväveoxider, kolmonoxid och kolväten.
 5. I ett bioraffinaderi hettas det strimlade avfallet upp under tryck, vilket skapar en syntetisk gas bestående av kolmonoxid, metan, vätgas och koldioxid.
 6. Rök från förbränning av ved och annan biomassa innehåller mängder av ämnen – kolmonoxid, aldehyder, kväveoxid, småpartiklar – som kan skada lungorna.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är koloxid en synonym till kolmonoxid. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?