kolossal

Kolossal är synonymt med oerhörd och ofantlig och kan bland annat beskrivas som ”oerhört stor, väldig, gigantisk”. Ordet är motsatsen till mikroskopisk.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kolossal och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till kolossal

enorm, gigantisk, grandios, hisklig, jättelik, jättestor, oerhörd, ofantlig, stor, storartad, storslagen, väldig

Motsatsord till kolossal

mikroskopisk

Vad betyder kolossal?

 1. oerhört stor, väldig, gigantisk
 2. enorm, ofantligt stor (både konkret och abstrakt)
 3. storartad, imponerande

Exempel på hur ordet kolossal kan användas

 1. en kolossal oljetanker
 2. en kolossal mängd människor såg finalen

Exempel på hur ordet kolossal används i svenska tidningar

 1. Den är magnifik, ett kolossalt kraftprov och det tar emot att tänka på hur många som förgåtts här, som under den stekande solen tvingats ge upp både glädje och mänsklighet – som offrats för Roms makt.
 2. Här fångade Emersonkvartetten kolossalt bra det gåtfulla och skört charadliknande spelet mellan en folkligt tindrande bekymmerslöshet och en subjektivt sönderrivande förtvivlan.
 3. Den judiska världsregeringens armar ”kommer som gripklor att sträckas åt alla håll, med en så kolossal organisation, att den inte kan undgå att kuva alla folk”.
 4. Och inte vilka skulpturer som helst – utan kolossala sådana.
 5. Det är inte så att människan i varje läge är ett morrande vilddjur, som Norbert Elias skrev om civilisationsprocessen, men givet felaktiga omständigheter har vi en kolossal kapacitet till våld, aggression och brutalitet.
 6. Huvudinvesterare är den schweiziske affärsmannen Yves Bouvier, dubbad till ”Freeport king” och storägare i flera kolossala konst­magasin.
 7. – Ja, man får ju så kolossal arbetslust, svarade Leif GW Persson.
 8. ”…har du sett världen” är till sist just en kolossal absurditet, en tillbakablickande och bombastisk hyllning gjord av ett gäng äldre väletablerade Malmömän, med (ironisk?) premiär på internationella kvinnodagen.
 9. Men den här hästen är så kolossalt bra nu alltså, så det löste sig ändå.
 10. – Han har bränt ner för några hundra miljoner och har en kolossal utredningskostnad.
 11. Därför känns det skrämmande och kolossalt tråkigt att se kriminaliteten komma så nära.
 12. – Man måste se det här som det största bakslaget hittills för Trumpadministrationen, då den ger en kolossalt negativ bild av Trump och av hans organisation i Vita huset.
 13. En dam i en annan sal berättar högt och entonigt om att spela golf i något Medelhavsland, där det är kolossalt billigt att åka taxi mellan banorna – om man är många i gruppen.
 14. ”Du är en kolossal fejk och en ond, ilsken person” skriver brevskrivaren, som många tror är just den Sullivan som Hoover skickade det nu upphittade brevet till.
 15. Förväntningarna är kolossala när han vid årsskiftet tar över ett FN i kris.
 16. – Potentialen är kolossal, säger Rully Wirawan vid Wayang Windu, ett vindturbincenter på Java.
 17. Intresset beskrevs som kolossalt när Twitter introducerades på New York–börsen i november 2013.
 18. När Håkan Hellström gjorde sina kolossala konserter på Ullevi i somras var Sven–Bertil en av gästerna och mottogs med dånande jubel.
 19. Demens i olika former och olika tillstånd berör hela den kolossala sjukvårdsapparaten.
 20. Han har en kolossalt bra komisk tajmning, levererar i högt tempo, har perfekt kontroll över både sina skådespelare och tonläget dem emellan, bromsar nästan aldrig.
 21. Vi hade en kolossal tur.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till kolossal är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är oerhörd en synonym till kolossal. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är mikroskopisk motsatsen till kolossal.

Vad kollar andra på just nu?