kolväte

Synonymer till kolväte

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till kolväte.

Motsatsord till kolväte

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kolväte.

Vad betyder kolväte?

 1. (organisk kemi) kemisk förening bestående endast av kol- och väteatomer

Exempel på hur kolväte används i svenska tidningar

 1. Dessutom bildas pyrolysgas, som är en blandning av olika flyktiga ämnen som vattenånga, kolmonixid, koldioxid och väte samt kolväten som metan, etan och gasol.
 2. De motsvarar Euro VI för lastbilar och bussar och tar sikte på partiklar, kväveoxider, kolmonoxid och kolväten.
 3. Det var rena kolväten som läckte ut.
 4. Under de första 20 minuternas bilkörning under kalla dagar reducerades koloxid och kolväten med 99 procent och kväveoxider med upp till 50 procent.
 5. Dragonfly kan hitta vatten och identifiera de kemiska signaturerna för liv baserat på kolväten.
 6. Diesel sanerades men det upptäcktes även PAH, polycykliska aromatiska kolväten.
 7. – Vi släpper ut jättegiftiga kolväten i havsvattnet, där vi också hämtar mat, säger professor Kjell Nordberg.
 8. En undersökning av bottensedimentet för fyra år sedan visade på alarmerande höga halter av de polycykliska aromatiska kolväten, PAH.
 9. Fokus ligger på polyaromatiska kolväten (PAH), som är mycket giftiga och i vissa fall starkt cancerframkallande.
 10. I en jästank på 5000 liter omvandlar bakterier sockret till kolvätet isobuten i gasform.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av kolväte

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.