komma

Komma är synonymt med spruta och anlända och kan bland annat beskrivas som ”ett skiljetecken (,)”. Ordet kan ha flera olika betydelser.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av komma och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till komma

ankomma, anlända, dyka upp, ejakulera, följa, kommatecken, satsa, spruta

Motsatsord till komma

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till komma.

Vad betyder komma?

 1. ett skiljetecken (,)
 2. anlända eller nå fram till en plats
 3. (med infinitiv: komma att) av en händelse övergå till visst (framtida) skeende eller tillstånd
 4. (hjälpverb för futurum; med infinitiv: komma att) kunna förutses inträffa eller råka i tillståndet (som framgår av sammanhanget)
 5. (slang) få orgasm
 6. (reflexivt: komma sig) tillfriskna
 7. (reflexivt: komma sig) hända; hänga samman orsaksmässigt
 8. i betydelsen komma ihåg
 9. skiljetecknet ,
 10. (matematik) separator av heltal och decimaler

Böjningar av komma

 1. komma
 2. komman
 3. kommana
 4. kommanas
 5. kommans
 6. kommas
 7. kommat
 8. kommats
 9. kommen
 10. kommer
 11. kommit
 12. kommits
 13. koms

Exempel på hur ordet komma kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet komma används i svenska tidningar

 1. Hos Tullverket märker man dock att turandet och boarder–shoppandet sakteliga börjar komma i gång igen.
 2. ”Jag tror inte jag kommer att bli lämnad ifred efter det här.
 3. Trots ökningen tror Folkhälsomyndigheten inte att stundande skolstart kommer att bidra till ökad spridning eller smitta.
 4. Enligt statsministern själv kan talet komma att handla om att åter införa vissa restriktioner för att bromsa smittan.
 5. Det är bra att det kommit till Skolinspektionens kännedom och jag hoppas att de agerar omedelbart.
 6. Klubben ser också ut att komma att sälja Paulos Abraham och därmed få in pengar, även om inget är nära där ännu.
 7. Vidare har vi infört principen om Arbete först, som innebär att alla med försörjningsstöd träffar en arbetsmarknadssekreterare inom 14 dagar för att komma i jobb eller utbildning.
 8. Så hur kommer det norska folket att reagera nu?.
 9. – Men det är ju så att vi inte vet om det finns några turister som fått viruset här men som insjuknat när de kommit hem.
 10. Jag är förtvivlad och rädd för vad framtiden kommer att föra med sig.
 11. Först nästan två och ett halvt år senare kommer den funktionsnedsatta kvinnan tas på allvar.
 12. – Vi är noggranna med och försöker hela tiden att komma åt det där, att till exempel pojkar och flickar inte får samma förutsättningar i skolan.
 13. Om du då uttrycker dig som en vänsterextrem kommer de undra vilken planet kommer du från.
 14. vi kommer att göra allt för att tillsammans med Epic lösa detta”, skriver Apple i ett uttalande som du kan läsa i sin helhet hos tekniksajten The Verge.
 15. – Min skepsis handlar egentligen inte så mycket om Tiktiok utan snarare om att folk inte verkar förstå hur deras privata data faktiskt kommer att användas för kommersiella syften av sociala medier–tjänster.
 16. Det innebär att 94 procent av världens alla 2,5 miljarder Androidtelefoner kommer att kunna använda tjänsten, enligt Google.
 17. Företaget har ”nått en uppgörelse i enighet med flertalet amerikanska myndigheter för att komma till rätta med privata och miljömässiga klagomål över utsläppskontrollerna på runt 250|000 dieselfordon i USA”, står det att läsa i uttalandet.
 18. Men Christian Holtz tror att situationen kommer tillbaka efter vintern igen och är något vi får leva med under lång tid, en utveckling som späs på när ytterligare en kärnkraftsreaktor i Ringhals stänger vid årsskiftet.
 19. När vårt arbete förändras och vi kanske är på väg mot ett helt nytt arbetsliv på grund av coronakrisen kommer nya karriärmöjligheter troligen att uppstå.
 20. Fas 3–studien i Filippinerna kommer att pågå från oktober till mars, efter att en expertpanel under september färdigställt sin bedömning av fas 1– och fas 2–studierna som Ryssland har gjort, uppger talespersonen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till komma är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är spruta en synonym till komma. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.