komma överens

Komma överens är synonymt med enas och avtala och kan bland annat beskrivas som ”avtala, sluta avtal”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av komma överens och se exempel på hur frasen används i det svenska språket.

Synonymer till komma överens

avtala, enas

Motsatsord till komma överens

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till komma överens.

Vad betyder komma överens?

 1. enas
 2. avtala, sluta avtal

Exempel på hur frasen komma överens kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur frasen komma överens används i svenska tidningar

 1. ”Hon hatar att se barn separerade från sina familjer och hoppas att båda sidor kan komma överens och uppnå en framgångsrik migrationsreform, sa Stephanie Grisham då.
 2. Att komma överens om etableringsjobben var knappast någon jättestor prestation av vare sig fack eller arbetsgivare, ironiserar Calmfors.
 3. – Jag har förhoppningar om att vi ska lyckas komma överens med de stora aktörerna i den här frågan, annars kan det bli nödvändigt med reglering genom lagstiftningar.
 4. Det viktigaste är att komma överens om de här små stegen framåt, då kanske det här med familjeåterförening som är viktigt för sydkoreaner kan bli av eller något liknande.
 5. De nordiska ländernas misslyckande med att komma överens om en strategi angående den Europeiska Läkemedelsmyndigheten var ett nederlag för idén om nordisk samverkan.
 6. "Jag bejakar att han ser behovet av en sådan här utredning, sen tror jag att det är bäst om vi kan komma överens om formerna för den med alla partier", säger Anders Ygeman.
 7. – Jag tror att vi fortfarande har möjlighet till det, säger hon och hoppas att M ändrar sig igen, men räknar också med att det kan gå att komma överens etappvis.
 8. Centralt under mötet i Marrakech blir sålunda att komma överens om en agenda inför framtida sammankomster.
 9. – Man börjar troligtvis med det som man kan komma överens om, och i ryska medier framställs energi och handel som de viktigaste frågorna just nu.
 10. Att minska mängden plast i världshaven vore, på samma sätt som förbudet mot de freoner som förstör ozonlagret, ett konkret exempel på hur mänskligheten skulle kunna komma överens om att hantera de existentiella ödesfrågor som vi står inför.
Frasen komma överens uppdaterades 2018-09-13.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till komma överens är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är enas en synonym till komma överens. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.