Synonymer till konsumentprisindex

Konsumentprisindex kan beskrivas som ”mått för prisutveckling som används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av konsumentprisindex samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till konsumentprisindex

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till konsumentprisindex.

Vad är motsatsen till konsumentprisindex?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till konsumentprisindex.

Vad betyder konsumentprisindex?

 1. mått för prisutveckling som används bland annat som inflationsmått och vid avtalsreglering

Hur kan ordet konsumentprisindex användas?

Det saknas exempel på hur konsumentprisindex kan användas.

Hur används ordet konsumentprisindex i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet konsumentprisindex används i vanlig text.

 1. Prisbasbeloppen räknas fram utifrån förändringen av konsumentprisindex, alltså inflationen (KPI).
 2. När regeringen talar om en krona lägre pris utgår det från att drivmedelsskatterna ska skrivas upp med inflationen varje årsskifte, med konsumentprisindex.
 3. Inflation mäts vanligen i konsumentprisindex (KPI).
 4. Officiell statistik som arbetslöshetssiffror, huspriser och konsumentprisindex är ryggraden när prognoser för den ekonomiska utvecklingen ska tas fram.
 5. Jämfört med de flesta andra västeuropeiska länder visar Sveriges konsumentprisindex en svagare prisutveckling för produktgrupper som ofta kvalitetsjusteras.
 6. Detta ska inte ske på en gång, utan genom en årlig uppräkning med konsumentprisindex (KPI) plus 2,5 procent.
 7. Men i OPS–avtalet är delar av de framtida betalningarna också beräknade med en årlig ökning av konsumentprisindex, KPI, på 2 procent.
 8. Det EU–harmoniserade konsumentprisindexet, HIKP, steg 0,4 procent i december och ökade 1,3 procent jämfört med samma månad föregående år.
 9. En ny variabel för inflationsmålet har också lagts fram som en möjlig väg att gå, då Riksbanken i praktiken inte längre använder det angivna konsumentprisindex (KPI) som inflationsmätare utan snarare mått som KPIF, där ränteeffekter räknats bort.
 10. Formellt är det konsumentprisindex, KPI som mäter hur priserna på en "korg" med varor och tjänster förändras över tid.
 11. Det mått som kallas för KPIF – och innebär att konsumentprisindex, KPI, rensas från effekter av ränteändringar – är i praktiken vad som sedan länge används av Riksbanken.
 12. Utredningen föreslår ett komplicerat system som bygger på prisregleringen på treårsvisa bedömningar av volymförändringar och förändringar av konsumentprisindex.
 13. Den som är utpekad tillhandahållare av den samhällsomfattande posttjänsten får inte höja portot för brev upp till 500 gram med mer än för­ändringen i konsumentprisindex.
 14. Det EU–harmoniserade konsumentprisindexet, HIKP, sjönk 0,4 procent i juli jämfört med föregående månad, och steg 0,4 procent i årstakt.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Bild till ordet konsumentprisindex

Använd gärna bilden nedan om du vill länka till denna sida om ordet konsumentprisindex.

Bild med texten konsumentprisindex