Synonymer till konsumtion

Vi känner till 3 synonymer till konsumtion. Ordet konsumtion är en synonym till efterfrågan och förbrukning och kan bland annat beskrivas som ”förbrukning av varor och tjänster ”. Ordet är motsatsen till produktion.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av konsumtion samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till konsumtion

 1. användning
 2. efterfrågan
 3. förbrukning

Vad är motsatsen till konsumtion?

 1. produktion

Vad betyder konsumtion?

 1. förbrukning av varor och tjänster 
 2. det att konsumera varor och tjänster

Hur böjs konsumtion?

 1. konsumtion
 2. konsumtionen
 3. konsumtionens
 4. konsumtions

Hur kan ordet konsumtion användas?

Följande exempelmeningar visar hur konsumtion kan användas.

 1. den privata konsumtionen sjönk under krisen

Hur används ordet konsumtion i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet konsumtion används i vanlig text.

 1. Men hon framhåller att den enskilda flygresan inte är det stora problemet sett till utsläppsmängd – utan produktionen och konsumtionen av fossila bränslen.
 2. I dagsläget använder fordonsdustrin 11 procent av världens samlade konsumtion av havledare, en andel som väntas öka till omkring 25 procent om ett par år, i takt med att bilarna blir allt mer autonoma vilket i sin tur kräver ökad beräkningskraft.
 3. Samt för att uppmuntra till allmänt ökad konsumtion.
 4. Men ser man på statistiken har de svenska hushållens energikostnader har varit historiskt låga de senaste åren som andel av den totala konsumtion.
 5. Klädernas påverkan på klimatet beror främst på den stora konsumtionen och att de är svåra att återvinna.
 6. Swedbank tror på en fortsatt återhämtning för svensk ekonomi men med dämpad tillväxttakt där hushållens konsumtion står för stor del av den ekonomiska återhämtningen.
 7. Det finns en enorm klimatnytta i att minska konsumtion av saker och ersätta det med konsumtion av tjänster.
 8. För 77 procent har konsumtionen blivit oförändrad och för två procent har konsumtionen av alkohol ökat.
 9. Rapporten är en sammanställning av befintlig forskning om ungas konsumtion av och exponering för porr.
 10. Bilden signalerar större intimitet och bjuder in till en annan sorts konsumtion av det privata.
 11. I rapporten drar man också slutsatsen att ett EU–finansierat nätverk av open source–kontor skulle stärka kapaciteten och accelerera ”konsumtion, skapande och tillämpning av öppna tekniker”.
 12. – Vi vill hjälpa kunderna att minska sitt klimatavtryck och minska sin konsumtion, samtidigt som vi driver på nybyggnation, säger Martinson om satsningen på elabonnemang.
 13. Balansen mellan produktion och konsumtion kantrar någonstans på vägen och snart känns det som om konsumtionen i sig är produktion, en skapande kraft.
 14. Produktionen och vissa delar av konsumtionen sattes på paus.
 15. Ulrika Edholm, 37, är en av de som ställt om sin egen konsumtion och sitt hållbarhetstänk.
 16. Syftet med förslaget är att gynna en mer hållbar konsumtion och få fler konsumenter att återanvända och hyra istället för att köpa nytt.
 17. – Vissa kommer säkert att minska sin konsumtion.
 18. Besökare på ett café i den schweiziska staden Lausanne strax innan jul, såväl inhemsk konsumtion som export förutspås öka under 2021.
 19. Den visar att stockholmarna i framtiden ”vill fokusera mer på offentliga mötesplatser där upplevelsen står i centrum, utan krav på konsumtion”.
 20. Skogsplantering måste göras tillsammans med massiva strukturella förändringar i hur Kina producerar och konsumerar energi, inklusive snabba och stora minskningar i konsumtionen av fossila bränslen.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är efterfrågan en synonym till konsumtion. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser. T.ex. är produktion motsatsen till konsumtion.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på konsumtion

Ord som slutar på konsumtion