Synonymer till konvention

Vi känner till 4 synonymer till konvention. Ordet konvention är en synonym till överenskommelse och fördrag och kan bland annat beskrivas som ”internationell överenskommelse”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av konvention samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till konvention

 1. fördrag
 2. pakt
 3. traktat
 4. överenskommelse

Vad är motsatsen till konvention?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till konvention.

Vad betyder konvention?

 1. internationell överenskommelse
 2. allmänt accepterad uppfattning (särskilt ifråga om socialt uppträdande)
 3. regel, norm, standard e.d. av gemensamt intresse på visst område, som är överenskommen eller accepterad inom en viss gemenskap; ofta i form av oskrivna men allmänt omfattade sedvanor; (även kollektivt) uppsättning sådana regler, normer e.d.
 4. formell överenskommelse (särskilt mellan stater) om angelägenheter av gemensamt intresse på visst område

Hur böjs konvention?

 1. konvention
 2. konventionen
 3. konventionens
 4. konventioner
 5. konventionerna
 6. konventionernas
 7. konventioners
 8. konventions

Hur kan ordet konvention användas?

Följande exempelmeningar visar hur konvention kan användas.

 1. Genèvekonventionen – FN:s konvention mot tortyr och förnedrande behandling
 2. borgerliga konventioner

Hur används ordet konvention i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet konvention används i vanlig text.

 1. Sedan den första januari 2020 är konventionen del av svensk lag.
 2. Därför är det viktigt att Sverige nu går ett steg längre och implementerar konventionen i svensk lag.
 3. Avtalet gäller dock ej migranter från andra afrikanska länder – som också skickas tillbaka i strid med internationella konventioner.
 4. De som i sina respektive länder har vågat stå emot konventionerna och därmed banat väg för nya generationer kvinnliga visionärer och drömmare.
 5. Regeringen ratificerade Haagkonventionen på valborgsmässoafton år 1997, vilket betydde att Sverige förband sig rättsligt till konventionens innehåll.
 6. Det är, enligt internationella konventioner, ursprungslandets ansvar att utreda barnens bakgrund.
 7. Enligt internationella konventioner får sjömän högst arbeta ett år till havs innan de har rätt till betald ledighet.
 8. Tvärtemot konventioner har han blivit mer frispråkig ju äldre han blivit.
 9. – Vår bedömning är att ett slöjförbud har stöd i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och att det är en lag som är styrande för Sverige.
 10. Han hade en oerhört vidsträckt fantasi som inte kunde hämmas av konventioner, det var helt enkelt omöjligt för honom att följa reglerna.
 11. Men det är inte helt enkelt att sätta ett volymmål på asylinvandring, och samtidigt hålla sig till internationell rätt och de konventioner som Sverige skrivit på.
 12. Anna Carlson är rättslig expert på Migrationsverket och konstaterar att Sverige har ratificerat konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.
 13. – Det har blivit allt mer uppenbart att regeringen inte har för avsikt att upprätthålla den mer än hundra år gamla konventionen om att en avgående talman blir en del av överhuset, säger John Bercow, enligt The Guardian.
 14. – Den som fortfarande är bunden av konventionens och vänlighetens spelregler tvingas backa efter varje felsteg och rör sig förväntat över humorns spelplan.
 15. Och det finns betydande svårigheter med att begränsa nyetableringen av konfessionella friskolor i Sverige eftersom det kan krocka med andra lagar och konventioner.
 16. Fri från konventioner och begränsningar.
 17. Inkorporeringen av konventionen ska bidra till att ”synliggöra barnets rättigheter, och är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet”, enligt Regeringskansliet.
 18. Märkt av depression, omsluten av familjens trygghet, dyrkad av fans på Instagram, full av uttrycksbehov, ointresserad av alla konventioner för hur musik ska låta och bete sig.
 19. Kampanjen är en del i arbetet med att få fler stater att signera och ratificera konventionen, som antogs i FN 2017 på initiativ av bland andra Sverige.
 20. Vill ni att den ska utarbetas av en konvention bestående att 50 procent direktvalda medborgare och 50 procent parlamentariker?.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är överenskommelse en synonym till konvention. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?