korrelation

Synonymer till korrelation

anknytning, relation, samband, sammanhang

Motsatsord till korrelation

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till korrelation.

Vad betyder korrelation?

  1. (statistik) styrkan och riktningen av ett samband mellan två variabler; bivariat analys

Exempel på hur korrelation används i svenska tidningar

  1. Däremot var korrelationerna med de biologiska föräldrarnas BMI måttliga till starka.
  2. Men vi ser ingen korrelation med specifika händelser.
  3. Det möjliggjorde för forskarna att samköra resultaten i testet – numeriska OCEAN–värden – med användarens Facebook–”likes” för att bygga en modell genom korrelationerna de hittade mellan de båda.
  4. Det måste man ha klart för sig, även om det givetvis finns en stor korrelation med hälsan i kommunerna, säger Peje Bengtsson, analytiker på Försäkringskassan.
  5. – Vi ser en viss korrelation mellan antalet landningar i januari 2018 och antalet personer som rest.
  6. Det preliminära KPI–utfallet i tyska Sachsen, som anses ha en god korrelation till det nationella utfallet, visade en inflationstakt på 1,4 procent i januari, ned från 1,7 procent i december.
  7. Finansiella analytiker, klubbledningar och förbund övertygar oss om att korrelationen mellan ekonomiska muskler och sportslig framgång är enorm.
  8. Historiskt sett finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex.
  9. – Vi ser en stark korrelation mellan antalet inre gränskontroller och antalet verkställigheter, säger Patrick Ungsäter.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av korrelation

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är samband en synonym till korrelation. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.