korrespondens

Korrespondens är synonymt med kort och brevväxling och kan bland annat beskrivas som ”brevväxling; samling brev”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av korrespondens och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till korrespondens

brevväxling, kort

Motsatsord till korrespondens

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till korrespondens.

Vad betyder korrespondens?

 1. brevväxling; samling brev
 2. brevväxling; brevskrivning; brevsamling
 3. överensstämmelse; samband

Böjningar av korrespondens

 1. korrespondens
 2. korrespondensen
 3. korrespondensens
 4. korrespondenser
 5. korrespondenserna
 6. korrespondensers

Exempel på hur ordet korrespondens kan användas

 1. hon har gett ut Strindbergs korrespondens i 12 band

Exempel på hur ordet korrespondens används i svenska tidningar

 1. – Men så blev Manshaus otålig när korrespondensen stannade upp, uppenbarligen på grund av splittringar inom DNM.
 2. Vi får följa såväl samtalen som psykologens anteckningar och hennes korrespondens med handledaren.
 3. De mejladresser som har använts för att begära ut korrespondensen tillhör Michael Olausson, själv professor vid GU och dessutom överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset, där han är chef för avdelningen för transplantationskirurgi.
 4. Advokaten som tar över korrespondensen från Mordpoddens sida skriver att Linnéa Bohlin och Amanda Karlsson bestrider Lars påståenden och att deras juridiska bedömning är att det inte föreligger något brott mot upphovsrättslagen.
 5. Vid en korrespondens med polisen framkom att hon undervisade i USA vilket inte hade godkänts som bisyssla eller tjänstledighet.
 6. – Nej vi brukar inte ha en sådan korrespondens med varandra, säger Chang Frick.
 7. Det var i samband med det borttagandet som anmälarens namn röjdes av Youtube genom att det publicerades både på kanalen och i korrespondens med innehavaren av kanalen.
 8. Ett exempel är Selma Lagerlöfs korrespondens, som hon genom sitt testamente donerade till Kungliga biblioteket på villkor att breven förseglades för att öppnas femtio år efter hennes död.
 9. Veum redovisar noggrant de olika turerna i det politiska spelet genom korrespondens och arkivmaterial.
 10. Men en kväll ringer Karl och säger att han har hittat flera stora träboxar med diplomatisk korrespondens från år 1822 och framåt.
 11. Till skillnad mot Ryssland sätter både Wada, den internationella antidopningsbyrån, och Internationella olympiska kommittén (IOK) tilltro till Rodtjenkovs uppgifter, som man menar bekräftas både av korrespondens och vetenskapliga bevis.
 12. Men representationen är en självständig myndighet vars korrespondens med UD borde registreras som allmänna handlingar.
 13. Tack vare åtkomst till nytt källmaterial och närläsning av korrespondens följer författaren likt en kriminalare de olika turerna, från det politiska rackarspelet över förrädiska isar till inkompetent ledarskap.
 14. zip–filer i sin korrespondens med kunderna.
 15. Austens berättelse har formen av en brevroman med korrespondens mellan de olika inblandade, främst Lady Susan och hennes förtrogna väninna Alicia, men även en del av huvudpersonens släktingar, vars gästfrihet sätts på hårda prov.
 16. När hon nu gästar Göteborgs dans– och teaterfestival är det med en föreställning baserad på deras korrespondens.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till korrespondens är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är kort en synonym till korrespondens. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.