korrespondensschack

Korrespondensschack kan beskrivas som ”(schack) sätt att spela schack, där spelarna växelvis skickar uppgift om vilket drag de gör”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av korrespondensschack och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till korrespondensschack

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till korrespondensschack.

Motsatsord till korrespondensschack

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till korrespondensschack.

Vad betyder korrespondensschack?

  1. (schack) sätt att spela schack, där spelarna växelvis skickar uppgift om vilket drag de gör

Böjningar av korrespondensschack

  1. korrespondensschack
  2. korrespondensschacket
  3. korrespondensschackets
  4. korrespondensschacks

Exempel på hur ordet korrespondensschack kan användas

Det saknas exempel.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till korrespondensschack är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Vad kollar andra på just nu?