korrigera

Korrigera är synonymt med omarbeta och rätta och kan bland annat beskrivas som ”gör korrekt, rättar”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av korrigera och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till korrigera

förändra, justera, omarbeta, rätta, rätta till, ändra

Motsatsord till korrigera

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till korrigera.

Vad betyder korrigera?

 1. gör korrekt, rättar
 2. åtgärda; ändra något som är fel så att det blir rätt, rätta till

Exempel på hur ordet korrigera kan användas

 1. felen i texten kunde snabbt korrigeras
 2. Korrigera mig om jag har fel!

Exempel på hur ordet korrigera används i svenska tidningar

 1. Systemet har dessutom stramats åt genom en ökad takt på sänkningen av taket och en reserv som korrigerar antalet utsläppsrätter.
 2. Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan mars och februari, säsongsvariationer.
 3. Det upptäcktes väldigt snabbt och vi kan korrigera det.
 4. Strax därefter korrigerade sig dock WHO och sade att det är sjukdomen, inte viruset, som fått namnet covid–19, som i sin tur är en förkortning av "coronavirus disease 2019".
 5. En rätt som inte sitter helt perfekt kan man justera direkt, medan det tar en hel dag att korrigera ett bröd.
 6. – Om du hittar felaktiga uppgifter i din deklaration är det viktigt att ta reda på vem som lämnat den felaktiga uppgiften och kontaktar uppgiftslämnaren för att korrigera felet.
 7. DO utfärdar inga sanktioner, utan det är upp till skolan att korrigera sina brister så att den följer lagen.
 8. Det är viktigt att de uppmärksammas, debatteras och korrigeras, och att det finns ett effektivt regelsystem som övervakar tidningar, etermedier och sajter.
 9. Under torsdagen korrigerade Pentagon sitt uttalande.
 10. I ett tidigt skede gick myndigheterna ut med en dödssiffra på över 300, men den skulle komma att korrigeras.
 11. Storleken och formen kommer att korrigeras för att passa fler människor än dagens handkotroll.
 12. För ett tag sedan uppmärksammades att koden i fråga inte fungerar särskilt väl när det gäller större tal, vilket nu har lett till att Andreas Lundblad har publicerat en korrigerad kod på sajten Programming Guide.
 13. Bland annat har man lyckats korrigera de tidigare svåråtkomliga sjukdomsmutationerna som orsakar sickelcell–anemi och den allvarliga nervsjukdomen Tay Sachs sjukdom.
 14. – Nu har man korrigerat statistiken och det är oerhört bra.
 15. De som tidigare har talat om Expressens ledarsida som Socialdemokraternas ledarsida bör korrigeras.
 16. Om man korrigerar för inflationen har de stigit med 30 procent trots skattesänkningarna.
 17. Nilsson fick svar via mejl av en högt uppsatt chef på Bauer Media, som beklagade det inträffade, och skrev att han pratat med Sebastian Krantz som ”korrigerat eventuella fel”.
 18. – I samband med att kunderna gjort sina årsplaner har marknaden tidigare fått göra antaganden om vilka förändringar vi kommer göra, och sedan fått korrigera sina planer när vi presenterat våra.
 19. Då slits verktygen minimalt och operatörerna kan snabbt korrigera för mindre processvariationer i de ingående komponenterna.
 20. De kommer hit Jimmie och Jörgen, kan ni kanske bry er om klimatet bara därför åtminstone? Därtill måste vi korrigera vår självbild och skaffa en mer hållbar approach.
 21. När han får in korrigerade uppgifter från Hermods om lärarbehörigheten sedan augusti 2017 tar han ställning till om även Academedia ska polisanmälas.
 22. – När Agneta öppnade luckan till nummerplåten så läste hon vid första anblicken fel och jublade till, dock korrigerade Agneta detta omgående i sändningen, förklarar tjänstgörande lotteriförståndare Jan Olsen.
 23. Nya, korrigerade miljöberäkningar kommer att påvisa att Västlänken är en hälso– och miljökatastrof.
 24. – Vi korrigerade felet och bad om ursäkt.
 25. Uppslagsverket lyfter fram tusen kvinnor, i syfte att korrigera en mansdominerad historieskrivning.
 26. Då har man ju möjlighet att korrigera plan och sådan saker.
 27. Då har man ju möjlighet att korrigera plan och sådana saker.
 28. Naturligtvis är det möjligt att korrigera modellens indata så att den stämmer mot verkligheten.
 29. För att korrigera eventuella skevheter i urvalet är resultatet vägt med avseende på partival, kön och ålder.
 30. Men forskarna noterade att hjärnan korrigerade för mindre felaktigheter.
 31. Hon kommer med hjälp av de bevarade texterna, familjeanekdoter (som korrigeras under skrivandets gång) och modern forskning mycket nära sina släktingar och deras ställningstaganden.
 32. Han uppger också att han kommer att vidta rättsliga åtgärder, om kommunen och Miljöteknik väljer att inte korrigera anläggningsavgiften.
 33. I medier i USA och Kanada har han kritiserats för överdriven politisk korrekthet, och till och med anklagats för "mansplaining", en term som används när män opåkallat korrigerar kvinnor på ett nedlåtande sätt.
 34. – Jag skickade dem för att de skulle korrigera mina handlingar, sa han i förhör och berättade att hans planer godkändes.
 35. Då fanns det fortfarande hantverkare i huset, så en del kunde korrigeras.
 36. De pekar på en risk för att tillgångsbubblor ska korrigeras nedåt, vilket kan slå mot både tillväxt och framtidstro.
 37. Kina ber nu USA att ”korrigera sina misstag”.
 38. Men då korrigerade plötsligt Scott Pruitt myndighetens hållning till fabriken, med hänsyn till Trumps företagarvänliga agenda.
 39. Precis som när vi var jägare och samlare på savannen korrigerar vi vårt agerande, våra värderingar och beteende efter flocken och ledarna.
 40. De flesta test korrigerar också för åldersförändringar, eftersom vi generellt sett blir sämre på en del kognitiva förmågor med stigande ålder, säger Agneta Herlitz.
 41. De välkomnar möjligheten att få svara på frågor kring om hur kommunen agerat och korrigera saker i rapporteringen som de anser varit felaktiga.
 42. Därför behöver soldatens ämnesomsättning korrigeras så att kroppen kan uthärda smärta bättre och inte förlora så mycket blod i strid.
 43. Pastor Ntumi säger att han inte har fått se avtalet innan det undertecknades och kräver att en kommission tillsätts för att korrigera texten, som han anser inte tar "hänsyn till stora bekymmer", rapporterar den franska radiokanalen RFI.
 44. Nu föreslås att det ska bli möjligt att korrigera misstag och att Migrationsverket ska göra en framåtblickande helhetsbedömning.
 45. På tisdagen föreslog regeringens utredare Bertil Ahnborg att det ska bli möjligt att korrigera tidigare misstag så att arbetskraftsinvandrare inte ska behöva lämna landet.
 46. Den uppgiften korrigerades till tre bilar.
 47. Jag trodde att ansvariga politiker skulle korrigera och ändra lagen för att rädda livet på mina unga patienter.
 48. – Löke är stor och stark, eller kanske inte stor men bred och stark, korrigerar sig Jacobsen leende.
 49. Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.
 50. Vittnesmålen om medarbetare som fick ta emot plötsliga vredesutbrott och anställda som blev utbrända vill han också korrigera.
 51. De vittnesmål och som har kommit fram i spåren av #Metoo–rörelsen har verkligen fått oss att behöva korrigera den missuppfattningen.
 52. Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och säsongsvariationer.
 53. – Vi har anmält det till leverantören av journalsystemet, och det ska vara korrigerat, säger Jonas Orve.
 54. Den kommunala budgeten kan korrigeras och eventuellt kan även projektet påverkas.
 55. Huvuddelen av kommentarerna rörde siffror, begrepp och andra faktauppgifter som kansliet ansåg borde korrigeras.
 56. Det är dock enkelt att korrigera.
 57. Det går inte att komma till rätta med grundläggande brister i moderniteten genom att korrigera en eller annan egenskap hos männen.
 58. Allt fler iranska medborgare korrigerar sitt kön.
 59. För personer som korrigerar sig från biologiska kvinnor till män innebär det att man får ett tillskott av testosteron som gör rösten mörkare, sätter igång skäggväxten, ger ökad kroppsbehåring och ”manligare” drag.
 60. Offret genomgår sedan flera år en hormonbehandling för att korrigera sitt kön, men är juridiskt sett fortfarande man.
 61. "Nickel korrigeras innan vi ser en förstärkning i höst, när industrierna ökar produktionen till följd av ökad efterfrågan", säger en analytiker till Bloomberg News.
 62. Kartan kan till exempel ha korrigerats för att överensstämma med en amerikansk standarddefinition av en stat.
 63. För centralbanker kan inte korrigera ekonomiernas funktionssätt eller permanent lyfta tillväxten.
 64. True Tone gör att en bild eller video som korrigerats för en viss färgrymd kan visas så att den upplevs som den såg ut i studions kontrollerade ljusmiljö, oavsett var du som konsument befinner dig.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till korrigera är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är omarbeta en synonym till korrigera. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.