korrigerad

Korrigerad kan beskrivas som ”perfektparticip av korrigera; åtgärdad, som har rättats till”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av korrigerad och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till korrigerad

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till korrigerad.

Motsatsord till korrigerad

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till korrigerad.

Vad betyder korrigerad?

 1. perfektparticip av korrigera; åtgärdad, som har rättats till

Böjningar av korrigerad

 1. korrigerad
 2. korrigerade
 3. korrigerat

Exempel på hur ordet korrigerad kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet korrigerad används i svenska tidningar

 1. Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och, när det gäller jämförelsen mellan mars och februari, säsongsvariationer.
 2. Strax därefter korrigerade sig dock WHO och sade att det är sjukdomen, inte viruset, som fått namnet covid–19, som i sin tur är en förkortning av "coronavirus disease 2019".
 3. Under torsdagen korrigerade Pentagon sitt uttalande.
 4. För ett tag sedan uppmärksammades att koden i fråga inte fungerar särskilt väl när det gäller större tal, vilket nu har lett till att Andreas Lundblad har publicerat en korrigerad kod på sajten Programming Guide.
 5. – Nu har man korrigerat statistiken och det är oerhört bra.
 6. Nilsson fick svar via mejl av en högt uppsatt chef på Bauer Media, som beklagade det inträffade, och skrev att han pratat med Sebastian Krantz som ”korrigerat eventuella fel”.
 7. När han får in korrigerade uppgifter från Hermods om lärarbehörigheten sedan augusti 2017 tar han ställning till om även Academedia ska polisanmälas.
 8. – När Agneta öppnade luckan till nummerplåten så läste hon vid första anblicken fel och jublade till, dock korrigerade Agneta detta omgående i sändningen, förklarar tjänstgörande lotteriförståndare Jan Olsen.
 9. Nya, korrigerade miljöberäkningar kommer att påvisa att Västlänken är en hälso– och miljökatastrof.
 10. – Vi korrigerade felet och bad om ursäkt.
 11. Men forskarna noterade att hjärnan korrigerade för mindre felaktigheter.
 12. Men då korrigerade plötsligt Scott Pruitt myndighetens hållning till fabriken, med hänsyn till Trumps företagarvänliga agenda.
 13. Statistiken är korrigerad för kalendereffekter och säsongsvariationer.
 14. Uppgifterna om försäljningsvolym är korrigerade för kalendereffekter och säsongsvariationer.
 15. – Vi har anmält det till leverantören av journalsystemet, och det ska vara korrigerat, säger Jonas Orve.
 16. – Och oron för tjänster, som tidigare såg svagt ut, har man korrigerat och det ser starkare ut nu.
 17. Fjellström gick in och korrigerade och dirigerade ett antal gånger och såg redan riktigt hemtam ut i rollen på planen och inte bara framför tv–kameran.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till korrigerad är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.