Synonymer till kretslopp

Vi känner till 3 synonymer till kretslopp. Ordet kretslopp är en synonym till spelplan och bana och kan bland annat beskrivas som ”rörelse i en sluten bana”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kretslopp samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till kretslopp

 1. bana
 2. cykel
 3. spelplan

Vad är motsatsen till kretslopp?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kretslopp.

Vad betyder kretslopp?

 1. rörelse i en sluten bana
 2. cyklisk process där något ämne eller material går igenom flera olika positioner och tillstånd om och om igen

Hur böjs kretslopp?

 1. kretslopp
 2. kretsloppen
 3. kretsloppens
 4. kretsloppet
 5. kretsloppets
 6. kretslopps

Hur kan ordet kretslopp användas?

Följande exempelmeningar visar hur kretslopp kan användas.

 1. blodets kretslopp
 2. naturens kretslopp

Hur används ordet kretslopp i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet kretslopp används i vanlig text.

 1. Detta trots att kartong har bättre klimatavtryck än plast och att glas, så länge det inte ingår i ett litet lokalt kretslopp (och det gör det nästan aldrig), hör det till det absolut sämsta i klimathän­seende.
 2. Reinhard Genzel och Andrea Ghez, som delar på den andra halvan av priset, upptäckte att något osynligt och extremt tungt styr stjärnornas kretslopp närmast mitten av vår egen galax, Vintergatan.
 3. Men vi har många gånger mer än vi kan äta och jag tänker att det vi inte skördar eller säljer faller ju till marken och ingår också i kretsloppet.
 4. Vi tror att fortsatta satsningar på inomhusodlingar är viktiga för att driva utvecklingen mot ökad självförsörjning av högkvalitativa livsmedel producerade som en del i lokala och regionala kretslopp.
 5. – Vi jobbar hela tiden i slutna kretslopp.
 6. Därmed får man ett kretslopp utan koldioxidutsläpp.
 7. Effektivisera systemen och slut kretsloppen.
 8. På så sätt skulle de kunna knyta samman hela kretsloppet.
 9. Ulrika Naezer, kommunikatör på kretslopp och vatten förklarar att 80 procent av göteborgarna bor i lägenheter utan möjlighet att kompostera.
 10. Det hela är ett väl fungerande kretslopp där det man tar upp ur jorden också tas om hand, återvinns och sedan återinförs i produktion igen.
 11. De som vi vill ta bort från kretsloppet, såsom kvicksilver, arsenik, förbjudna flamskyddsmedel och andra giftiga ämnen, avlägsnas och oskadliggörs eller slutförvaras separat.
 12. Varför är det så? För det första är skärpningen av debatten en effekt av sociala medier, där samma, förment skandalösa yttranden av Peter Handke (äkta och oäkta) jagas runt i ett ändlöst kretslopp, där de vid varje omgång blir allt mer tillspetsade.
 13. Resurser och material skall fungera i ett slags kretslopp.
 14. Dessutom behöver vi sträva efter att sluta så många kretslopp som möjligt, så nära källan som möjligt.
 15. Till exempel besökte hon Aqua Symbios där företag och forskare samarbetar för att skapa hållbara kretslopp.
 16. De samiska konstnärerna lyfter fram frågor om exploatering av naturen, miljöförstöring och människans plats i kretsloppet, vilket väver samman det lokala med ett globalt engagemang.
 17. Näringsämnen ska återföras till marken i ett miljövänligt kretslopp.
 18. Och såsom systemen är konstruerade så har vi rena material och ett slutet kretslopp.
 19. Det inre nöter på det yttre som nöter på det inre och så vidare i ett kretslopp där det enda som – verkligen– accelererar är erosionen av det som betingar liv och mänsklighet.
 20. Många finner också tröst i tanken på naturens kretslopp – en spirande vår, blommande sommar, vissnande höst och en till synes död vinter.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är spelplan en synonym till kretslopp. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?

Ord som börjar på kretslopp