Synonymer till kunskap

Vi känner till 12 synonymer till kunskap. Ordet kunskap är en synonym till kännedom och vetande och kan bland annat beskrivas som ”vetande, lärdom”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kunskap samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till kunskap

 1. erfarenhet
 2. färdighet
 3. inställning
 4. klokskap
 5. kompetens
 6. kunnande
 7. kännedom
 8. sinne
 9. vetande
 10. vetskap
 11. visdom
 12. vishet

Vad är motsatsen till kunskap?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kunskap.

Vad betyder kunskap?

 1. vetande, lärdom
 2. information som en individ har (eller kan framkalla) i medvetandet
 3. information i allmänhet
 4. någon särskild bit av information

Hur böjs kunskap?

 1. kunskap
 2. kunskapen
 3. kunskapens
 4. kunskaper
 5. kunskaperna
 6. kunskapernas
 7. kunskapers
 8. kunskaps

Hur kan ordet kunskap användas?

Följande exempelmeningar visar hur kunskap kan användas.

 1. kunskaper och färdigheter
 2. hon har djupa kunskaper i historia

Hur används ordet kunskap i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet kunskap används i vanlig text.

 1. Uppdraget till DO kommer att ge mer kunskap om hur människors liv begränsas på grund av religiös tillhörighet, säger Stenevi.
 2. Barnombudsmannen har på uppdrag av regeringen kartlagt kunskap om pornografins inverkan på barn och unga.
 3. Studenterna ser att kunskaperna håller och behöver inte oroa sig för det.
 4. Men ännu görs inga ordentliga uppföljningar så detaljerad kunskap saknas.
 5. AI, robotiseringen, de förarlösa bilarna, de nya satellitsystemen, den nya läkemedelsrevolutionen, den nya övervakningen där vi som användare ger bort kunskapen om vårt beteende, våra drömmar, vår vardag.
 6. – Det här är allvarligt och därför är det oerhört viktigt att både offentlig förvaltning och den privata sektorn arbetar med att öka kunskapen och höja säkerhetsarbetet, säger Linda H Staaf.
 7. I ett nystartat forskningsprojekt hoppas forskarna att få mer kunskap om luktbortfall även vid andra sjukdomar.
 8. I augusti presenterade Saudiarabien ett paket på 1,2 miljarder dollar som ska användas till att förbättra skolbarns digitala kunskaper.
 9. – Problemet i dag är inte att ambitionerna är för höga, utan att det kommer för många elever till gymnasieskolan utan tillräckliga kunskaper från grundskolan, säger han.
 10. – Problemet i dag är inte att ambitionerna är för höga, utan att det kommer för många elever till gymnasieskolan utan tillräckliga kunskaper från grundskolan.
 11. Syftet med att bygga ut sexualundervisningen är att minska övergrepp och trakasserier genom bättre kunskap om sexualitet, normer, värderingar och gränser.
 12. – Det är svårt men det är vår uppgift som lärarutbildare, vi kommer att göra vårt yttersta för att våra studenter utvecklar nödvändiga kunskaper.
 13. Ta fram en nationell helhetssyn och strategi för lärosätenas avancerade teknikmiljöer, för att behålla och använda så mycket kunskap som möjligt i Sverige.
 14. Utöver att serva intressenter med kommersiell verksamhet är kunskaper om havsbottnarna en viktig del i att övervaka världshavens generella välmående.
 15. Vi kontaktade organisationer och människor med kunskaper.
 16. Bland annat kritiserade arkitekter ingenjörerna för brist på kunskap om de gamla stilarna.
 17. Totalförsvarets forskningsinstitut utvecklar kunskap för att förbättra Sveriges cyberförsvar.
 18. Man vill därför avvakta och se hur kunskapen utvecklas.
 19. Polisen har också fått unik kunskap om svensk gängkriminalitet.
 20. Han tillägger att det inte räcker med enbart kunskap om risken för extremväder, den måste också förmedlas.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är kännedom en synonym till kunskap. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.