kurage

Synonymer till kurage

mod

Motsatsord till kurage

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kurage.

Vad betyder kurage?

  1. mod 
  2. mod, dristighet

Exempel på hur kurage kan användas

  1. hon hade inte kurage att säga emot chefen

Exempel på hur kurage används i svenska tidningar

  1. Allt det har vi gjort och gör vi med just det kurage som statsministern i sitt tal ville att vi ska göra.
  2. Dispyten började med att regeringens särskilda expert för jämställdhetsfrågor, Kristin Rose–Möhring, föreslog att orden ”fädernesland” och ”broderskap” ska bytas ut mot de mer könsneutrala ”hemland” och ”kurage”.
  3. Men de flesta av domstolens domare utsågs av Erdogans företrädare Abdullah Gül och har visat prov på kurage och självständighet i umgänget med regimen.
  4. Det minsta man kan begära är att någon av alla dem som offentligt hävdar att könet är en social konstruktion visar så mycket mänskligt kurage att de beklagar detta Mengeleliknande fall av ideologisk förbländning.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av kurage

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är mod en synonym till kurage. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.