kväve

Kväve kan bland annat beskrivas som ”en gas (N) som finns i stora mängder i luften”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av kväve och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till kväve

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till kväve.

Motsatsord till kväve

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kväve.

Vad betyder kväve?

 1. en gas (N) som finns i stora mängder i luften
 2. grundämnet med atomnummer 7 och kemisk beteckning N (som förekommer i luften i form av kvävgas)

Böjningar av kväve

 1. kväve
 2. kväves
 3. kvävet
 4. kvävets

Exempel på hur ordet kväve kan användas

 1. luften består till 99 % av kväve och syre

Exempel på hur ordet kväve används i svenska tidningar

 1. Havtornet fångar in och fixerar kväve, det gödslar.
 2. I en katalysator slås sedan en viss andel av ammoniaken sönder till väte och kväve.
 3. Det används i stora mängder i Sverige för att göda skogar eller åkrar då det snabbt löses upp i fukt vilket gör att kväve släpps ut.
 4. Vilket innebär att det bildas gasblåsor i blodsystemet av kvävet och det kan man bli förlamad av och till och med avlida, säger Gunnar Friberg, till SVT Nyheter Väst när vi besöker honom i hans hem i Göteborg 40 år efter tragedin.
 5. Göteborg behöver trappa upp arbetet att återföra fosfor och kväve till jorden.
 6. Luften består till största del av syre och kväve kan också innehålla en rad andra partiklar så som vattenånga.
 7. Det ger noll utsläpp av svavel och hälsofarliga partiklar, samt betydligt mindre utsläpp av kväve och växthusgasen koldioxid jämfört med vissa andra vanliga fossila bränslen som används inom sjöfarten.
 8. Valarnas avföring, som innehåller stora mängder järn, kväve och fosfor, är det perfekta gödningsmedlet för växtplankton.
 9. Resultaten visar att havsfåglarna bidrag till den globala cykeln av kväve och fosfor är lika stort som kvävefixeringen i världens risodlingar.
 10. Många av avloppen är olagliga och tillsammans släpper de ut kväve och fosfor till Östersjön.
 11. De är av typen IIa, som innehåller väldigt lite kväve och är därför anses vara de mest rena.
 12. Diamanter av typ IIa innehåller väldigt lite, eller inget, kväve och är därför stenarna med högst pris.
 13. Titan är faktiskt den näst största månen i vårt solsystem, den är dock ensam om att ha en tät atmosfär – som främst utgörs av kväve.
 14. Därefter kliver man in i kammaren och startar en process som fyller upp en kapsel med flytande kväve.
 15. Det har lett till att antalet mjölkgårdar nu är en hundradel så många som för åttiofem år sedan, att landskapet växer igen, att kväve och fosfor övergöder vattendrag och att många växter, insekter och fåglar minskar starkt.
 16. – Trycket gör att luften blir riktigt tjock och blir till fast kväve i stället för en gas ganska fort när man kommer djupare ner i jorden.
 17. – De viktigaste ämnen som plankton behöver är kväve och fosfor, mängden kväve är ett sätt att se hur näringsrikt ett vattenområde är.
 18. — Om det innehållit kväve hade det kunnat medföra en hälsorisk för personalen därför tog man det säkra före det osäkra och utrymde, säger Jakob Holmström, presschef vid Eon, till TT.
 19. Efter en tid övergick man till att lagra det växande antalet kroppar i termosliknande kapslar fyllda av flytande kväve.
 20. De utmanande frågorna inom klimat, kväve och biologisk mångfald, som Meyer efterlyser åtgärder för, finns med.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till kväve är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.