kvarvarande

Synonymer till kvarvarande

rest, resterande, återstående

Motsatsord till kvarvarande

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till kvarvarande.

Vad betyder kvarvarande?

 1. som finns kvar

Exempel på hur kvarvarande kan användas

 1. många gamla kvarter har rivits, så de kvarvarande husen är mycket värdefulla

Exempel på hur kvarvarande används i svenska tidningar

 1. En av få kvarvarande lokalägda tidningar är Lysekilsposten.
 2. Pres­sen under de där kvarvarande åren blir enorm, sammanfattar Liv Strömquist med hjälp av sociologen Eva Illouz.
 3. De kvarvarande kunderna möter bankens kriterier och att det därför inte har funnits skäl att avsluta kundrelationerna, heter det.
 4. Det utgörs av pergament som tillverkats av kalvskinn, och består av cirka 240 kvarvarande sidor (de antas tidigare ha varit över 270).
 5. Han hade ägnat det senaste året åt att detaljstudera några av antikens sista kvarvarande underverk.
 6. Sverigedemokraterna har med anledning av dessa kvarvarande problem föreslagit att Västra Götalandsregionens fem olika ambulansregioner i stället ska bli en enda för hela Västra Götalandsregionen.
 7. Det sista bygger på att Europaparlamentet och regeringarna i de kvarvarande EU–länderna kan komma överens om en ändringsbudget.
 8. Rörelseresultatet var 92,7 miljoner zloty (86,7) och nettoresultatet från kvarvarande verksamhet 50 miljoner euro (57,3).
 9. Numera kan man förundras över de kvarvarande byggnaderna, den bevarade köksträdgården, och förstås de jättelika och än i dag använda vintunnorna under valven.
 10. Och bankerna måste vara den sista kvarvarande kommersiella miljön utan bakgrundsmusik.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av kvarvarande

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad tycker du?

Har du några idéer om hur ordguru.se kan bli bättre?
Lämna förslag och synpunkter

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är resterande en synonym till kvarvarande. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.