lämpa

Synonymer till lämpa

anpassa, hiva, lämplighetsintyg, matcha, passa

Motsatsord till lämpa

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till lämpa.

Vad betyder lämpa?

 1. (slang) lämplighetsintyg

Exempel på hur lämpa används i svenska tidningar

 1. I Sverige finns det cirka 2,5 miljoner hektar åkermark, varav runt 50 0 000 hektar lämpar sig för odling av så kallade mellangrödor, det vill säga en gröda som växer under hösten efter skörden av huvudgrödan och omvandlar koldioxid till biomassa.
 2. Enligt Githubs produktchef Justin Hutchings lämpar sig det nya analysverktyget inte enbart för mindre projekt, det kan med fördel även användas i kommersiella projekt.
 3. Det är också Kry som kommer att sköta alla patientkontakter, från första bedömning om symtomen lämpar sig för testning till utkörning av testkit till hemmet och hämtning efter provtagning för vidare leverans till ABC Labs.
 4. Vi delar i stort bilden att inomhusodlingar i dagsläget lämpar sig bäst för snabbväxande grödor med högt värde, som till exempel kryddväxter.
 5. Bluetooth low energy är en vidareutveckling av den klassiska bluetoothtekniken, som kräver mindre energi och som lämpar sig bäst för tillfälliga anslutningar.
 6. Denna djupt dysfunktionella varelse kommer aldrig att lämpa sig som barnvakt.
 7. Gissar att de vill ge sken av att lämpa bort så mycket av ansvaret/skulden från sig själva som möjligt.
 8. – Jag tror att det finns en risk för att män kommer att lämpa över sina dagar på en farmor, en mormor eller till och med en nanny, säger Rossana Dinamarca.
 9. – Vi jobbar på för fulla muggar och jag antar att man försöker lämpa ut flisen och skotta ut det på något sätt, säger Erik Westring.
 10. Arbetet med att lämpa bort flis från platsen pågår under dagen.
Källor


Föreslå nya synonymer

Hjälp till att bygga upp ordguruns ordförråd.
Föreslå nya synonymer, motsatsord och definitioner av lämpa

Rapportera fel

Är det något som inte stämmer på den här sidan?
Rapportera fel

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är passa en synonym till lämpa. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.