lämplig

Lämplig är synonymt med lämpligt och passande och kan bland annat beskrivas som ”passande, lämpad”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av lämplig och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till lämplig

adekvat, bra, duglig, kompetent, kvalificerad, lämpad, lämpligt, passande, rimlig, rådlig, skickad, skälig, tillbörlig, tillständig, ändamålsenlig

Motsatsord till lämplig

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till lämplig.

Vad betyder lämplig?

 1. passande, lämpad
 2. som kan anses fungera bra i en given situation

Böjningar av lämplig

 1. lämplig
 2. lämpliga
 3. lämpligare
 4. lämpligast
 5. lämpligaste
 6. lämplige
 7. lämpligt

Exempel på hur ordet lämplig kan användas

 1. Innan vi fortsätter är det kanske lämpligt med en paus?
 2. Frågan är om han är lämplig för jobbet!
 3. filmen är inte lämplig för barn under 11 år

Exempel på hur ordet lämplig används i svenska tidningar

 1. Hur ska demokratier under dessa omständigheter kunna få de mest lämpliga att kandidera?.
 2. Den måste baseras på lämpliga standarder och ett tydligt juridiskt ramverk.
 3. – Han tog bussen, tog med kniven som han köpt flera år tidigare vid en resa utomlands, in till stan och i princip letade efter offer som skulle var lämpliga, säger åklagare Britt–Louise Viklund under dagens presskonferens.
 4. Den så kallade Rodtjenkovlagen antogs enhälligt i det amerikanska representanthuset 2019 och innebär att ”lämpliga straffrättsliga påföljder och civila sanktioner för internationella dopningbedrägerier” ska vidtas.
 5. ”Jag vet att att sakerna jag sa under den senaste matchen inte är lämpliga men under min tioåriga hockeykarriär har jag hört den typen av snack många gånger.
 6. När Miljöpartiet avfärdade språkkravet skrev de att ”vi kan inte riskera att lämpliga individer inte vågar söka arbete hos Göteborgs stad på grund av oro för att inte klara språkproven.
 7. Uniqlo (ett klädföretag) har lanserat masker i ett material som ska vara extra lämpligt i den japanska sommarvärmen.
 8. Ett påtagligt hinder för lönsamhet är att lämplig mark ofta består av små spridda ytor fördelade på många ägare.
 9. Polisen fick mersmak och började förhandla om en lämplig rutin för att kräva ut material från lyktorna.
 10. Den mest lämpliga påföljden bör enligt frivården vara skyddstillsyn med särskild behandlingsplan.
 11. – Det är inte lämpligt att han visar en sådan här sak och inspirerar folk som inte har kunskap om el att göra fulel.
 12. ”Det viktigaste är att den gravida kvinnan mår bra, och det finns SSRI–preparat som är lämpliga att ta under en graviditet”, säger professor Alkistis Skalkidou vid Uppsala universitet.
 13. Skär alla grönsaker i lämpliga bitar.
 14. Särskilt är detta lämpligt i en seriehybrid.
 15. – Då finns det inga resurser att lägga på smittspårning – eftersom det måste utföras av vårdpersonal, säger Jonas Lindberg, som tycker att det hade varit lämpligt att extraanställa personal som enbart ägnar sig åt smittspårning.
 16. Fortum har tidigare påpekat att serverhallarnas inbyggda redundans gör dem lämpliga att använda som en flexibel resurs i elsystemet.
 17. Efter att ha gått igenom de flesta patienter som drabbats allvarligt av sjukdomen beslutade Folkhälsomyndigheten att 70 år fortsatt är en lämplig gräns för äldre som särskilt behöver skydda sig mot smitta.
 18. – Det är den avsedda användningen av ett munskydd som styr vilken typ som är lämpligt att använda.
 19. Båda testas nu världen över för att få svar på om substanserna är lämpliga i behandlingen av covid–19.
 20. Då skulle vi ju inte vara lämpliga som dykare/dykläkare.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till lämplig är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är lämpligt en synonym till lämplig. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.