läsår

Läsår är synonymt med skolår och kan beskrivas som ”hösttermin plus vårtermin (i skolan), skolår”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av läsår och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till läsår

skolår

Motsatsord till läsår

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till läsår.

Vad betyder läsår?

 1. hösttermin plus vårtermin (i skolan), skolår

Böjningar av läsår

 1. läsår
 2. läsåren
 3. läsårens
 4. läsåret
 5. läsårets
 6. läsårs

Exempel på hur ordet läsår kan användas

Det saknas exempel.

Exempel på hur ordet läsår används i svenska tidningar

 1. Nu visar preliminär statistik från slutbetygen att fler avgångselever i gymnasieskolan tagit examen inom tre år från nationella program än förra läsåret.
 2. Länder som Portugal och Malta har i sin tur flaggat för att hela läsåret redan är över.
 3. Skolornas studiedagar är däremot reglerade i lagen, de får vara max fem per läsår.
 4. – För dem som börjar sin utbildning under läsåret 2020/2021 är det ingen förändring.
 5. Om regeringen så beslutar, börjar de reviderade kurs– och ämnesplanerna att gälla från läsåret 2021/22.
 6. I slutet av 1970–talet var antalet examina drygt 1500 per läsår.
 7. Bara på Copenhagen Business School i Danmark fanns närmare 400 svenska studenter förra läsåret, och var därmed det näst största ”svenskuniversitetet”.
 8. Närmare 26 000 svenska studenter befann sig mer eller mindre långt hemifrån för att plugga förra läsåret.
 9. Bara på Copenhagen Business School i Danmark fanns närmare 400 svenska studenter förra läsåret, och var därmed det näst största "svenskuniversitetet".
 10. Alla elever kan få vara lediga tio dagars ledighet per läsår, men eftersom resan till Singapore tar totalt 18 timmar och innebär sju timmars tidsskillnad ville familjen vara borta lite längre än så.
 11. Myndigheten har på regeringens uppdrag sedan läsåret 2015/16 betalat ut 829 miljoner kronor årligen för att kommunerna och de fristående förskolehuvudmännen ska kunna minska barngrupperna.
 12. I snitt gick det 18,1 barn per heltidsanställd lärare i Göteborgs förskoleklasser förra läsåret, enligt statistik från Skolverket, vilket är något lägre än för riket i stort.
 13. Antalet elever som går programmets första år har ökat med tolv procent jämfört med samma grupp föregående läsår.
 14. En elev på en gymnasieskola i Kronobergs län stängdes av läsåret ut efter att han haft en kniv i en lektionssal.
 15. I höstas meddelade skolan Lilla och Stora Emilia i Staffanstorp att man lägger ner skolverksamheten efter detta läsåret.
 16. Verksamheten vid Fjällbyns skola kommer ”under alla förhållanden” att fortgå läsåret ut.
 17. Nästan hälften av de studenter som lämnade ett högskoleförberedande program på gymnasiet med svaga betyg får också svårigheter att klara högskolestudierna under första läsåret.
 18. För kommande läsår har Myndigheten för yrkeshögskolan beviljat 525 nya utbildningar, med totalt 36 000 utbildningsplatser, fördelade på samtliga län.
 19. Utmarksskolan, där vi arbetar, höll sin budget fram till november 2017 och fick sedan ett besked att spara 4,5 miljoner under innevarande läsår.
 20. Totalt minskar antalet incidenter med cirka 20 procent sedan förra läsåret.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till läsår är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är skolår en synonym till läsår. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.