led

Se även lider.

Led är synonymt med nod och plågades och kan bland annat beskrivas som ”uttråkad, trött ”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Led används i uttrycket ”den lede” som betyder ”djävulen”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av led och se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Synonymer till led

färdväg, fåra, genomfart, nod, plågades, rutt, spår, stig, väg, ätt

Motsatsord till led

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till led.

Vad betyder led?

 1. uttråkad, trött 
 2. otäck, elak
 3. sträcka där man kan vandra eller färdas
 4. rörlig förbindelse mellan ben (1, 2) i kroppen
 5. riktning, dimension 
 6. rad (av personer)
 7. del i ett förlopp
 8. uttråkad, utled, less
 9. (vard.) elak; otrevlig
 10. individer av något (särskilt människor) som står uppställda på rad, se även kö
 11. del av något (såsom ett förlopp, en abstrakt kedja)
 12. (matematik) det som står intill ett likhets- eller olikhetstecken
 13. (anatomi) del av skelettet där två eller flera ben möter varandra och via en muskel tillåter rörelse
 14. väg, farled
 15. riktning, håll

Hur används led i uttryck?

 1. den lede = djävulen

Böjningar av led

 1. led
 2. leda
 3. lede
 4. leden
 5. ledens
 6. leder
 7. lederna
 8. ledernas
 9. leders
 10. ledet
 11. ledets
 12. leds
 13. lett

Exempel på hur ordet led kan användas

 1. hon är led på sitt jobb
 2. armen gick ur led
 3. på morgnarna var hon stel i lederna
 4. barnen stod på ett led i korridoren
 5. gästspelet är ett led i det kulturella utbytet mellan länderna

Exempel på hur ordet led används i svenska tidningar

 1. Sedan 2000 leder hon programverksamheten vid ”Einstein Forum” i Berlin.
 2. Folk som har slappnat av kan få sig en tankeställare och rätta in sig i ledet.
 3. De har avstått från att träffa nära och kära och enligt en färsk rapport från Folkhälsomyndigheten har det lett till sämre psykisk hälsa för vissa grupper, vilket även kan skada dem fysiskt.
 4. Man har olika nivåer beroende på hur mycket man måste trycka på en livsmedelsproducent för att rätta in sig i ledet.
 5. – Jag tycker inte att vi har klickat och då är det en styrka att vi ändå kan leda serien.
 6. Den som aktivt tar rollen av att leda uppmanar därigenom till lydnad, inte till lyssnande och eftertanke.
 7. Det visade sig att nästan fyra av tio nyanlända rapporterade att de led av symtom som kan tyda på risk för att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).
 8. Den konsert som hon från violinen leder Radiosymfonikerna går att strömma på Berwaldhallen Play.
 9. I samband med rättegången återpublicerade Charlie Hebdo Muhammedkarikatyrerna, vilket lett till nya hot mot tidningen.
 10. Vi har förståelse för att det parlamentariska läget för tillfället leder till att S måste förhandla och i vissa fall gå med på direkt dålig och skadlig politik.
 11. Det som utmärker albumet ”Antingen eller” i övrigt menar Caroline af Ugglas är att hon i och med coronapandemin har kunnat ta mer tid på sig, vilket lett fram till en mer genom­arbetad, producerad och poppig slutprodukt.
 12. Att återställa mark som exploaterats för bete och jordbruk leder till att produktionskapaciteten minskar.
 13. Kommunstyrelsen i Hörby, som leds av Sverigedemokraterna i samarbete med Moderaterna, Kristdemokraterna och SPI Välfärden (tidigare Sveriges pensionärers intresseparti), klubbade i måndags en ny flaggpolicy.
 14. Detta i kombination med att man kan utföra arbete när som helst under dygnet kan leda till att många får mycket långa arbetsdagar.
 15. Att jobba dygnet runt kommer inte att leda till bättre resultat.
 16. En förändring är att partierna fram till 1970–talet sållade fram sina representanter och framför allt sin presidentkandidat ur partiets led.
 17. – Stora ekonomiska förändringar leder till stora förändringar i befolkningen.
 18. Igår började Webbhallen att informera sina kunder om läget – vilket har lett till att deras kundforum översvämmas av frågor som rör PS5–leveransen.
 19. Tillväxtprognosen motiveras med att länder som Indien och Kina under de kommande 25 åren kommer att ha en växande befolkning och en hög ekonomisk tillväxt, vilket leder till ett ökat energibehov.
 20. Samtliga dessa utredningar ska analysera centrala och viktiga frågor som bör besvaras och leda till snabba förändringar av lagstiftningen.

Synonymer, motsatsord (antonymer), betydelser m.m. till led är bl.a. hämtade ifrån Folkets synonymlexikon Synlex, Folkets lexikon, Lexin - svenskt lexikon, Swesarus, Wiktionary och Institutet för språk och folkminnen. Datan har bearbetats efter att den hämtats. Användare har även bidragit med synonymer, motsatsord och betydelser. Exempel från tidningar har behandlats automatiskt och det kan därför förekomma enstaka fel.Mer information

Här nedan kan du hitta information om vad en synonym är samt hitta andra ord som kan vara av intresse.

Vad är en synonym och ett motsatsord?

En synonym är ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. T.ex. är nod en synonym till led. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.