Synonymer till levnadsstandard

Levnadsstandard kan beskrivas som ”mått av kvalitén på livet, grad av välfärd”.

Här nedanför kan du se alla synonymer, motsatsord och betydelser av levnadsstandard samt se exempel på hur ordet används i det svenska språket.

Alla synonymer till levnadsstandard

Det saknas synonymer. Föreslå nya synonymer till levnadsstandard.

Vad är motsatsen till levnadsstandard?

Det saknas motsatsord. Föreslå nya motsatsord till levnadsstandard.

Vad betyder levnadsstandard?

 1. mått av kvalitén på livet, grad av välfärd

Hur böjs levnadsstandard?

 1. levnadsstandard
 2. levnadsstandarden
 3. levnadsstandardens
 4. levnadsstandarder
 5. levnadsstandarderna
 6. levnadsstandarders
 7. levnadsstandards

Hur kan ordet levnadsstandard användas?

Det saknas exempel på hur levnadsstandard kan användas.

Hur används ordet levnadsstandard i svenska tidningar?

Exemplen nedan är hämtade från svenska tidningar för att illustrera hur ordet levnadsstandard används i vanlig text.

 1. Den chans som landets ledning har att kunna fortsätta styra landet är om man lyckas omvandla ekonomin till en digital spetsekonomi så att levnadsstandarden kan öka, trots att arbetskraften minskar rejält.
 2. –  Vill vi rädda så många som möjligt? Poängen kanske är att ge ett visst antal personer högre levnadsstandard eller att vi ska framstå som goda.
 3. Vi kommer inte bli av med dem helt nu, låt oss istället höja levnadsstandarden för folket genom ekonomisk tillväxt, öppna upp medielandskapet och digitalisera samhället.
 4. Det är Sveriges Bostadsrättscentrum, SBC, som sammanställt bostadsrättsinnehavarnas drömlista i Bostadsrättsrapporten om vad man ska använda föreningarnas gemensamma utrymmen till för att höja levnadsstandarden och öka gemenskapen.
 5. Så skedde i Kina, som fortfarande är en totalitär kommuniststat trots att landets ekonomi har expanderat enormt och folkets levnadsstandard har höjts kraftigt.
 6. På det sättet kan man säkra och höja levnadsstandard för hela sin familj, säger 24–åriga Zhang, som är uppvuxen i Kina och nu privatundervisar i sin hemstad, till TT.
 7. Lämna storstaden, köp större bostad och höj ändå din levnadsstandard.
 8. Färre barn skulle höja levnadsstandarden och göra att BNP per capita kunde öka snabbare, var tanken.
 9. Det är en åtgärd för att upprätthålla den levnadsstandard, välfärd och ekonomi som japaner förväntat sig det senaste halvseklet, säger Oguma.
 10. Ökad levnadsstandard och en snabbt växande ekonomi har gått framför hänsyn till miljön.
 11. Som jag påpekat i tidigare texter beräknar FN att påverkan på vår levnadsstandard kommer att vara förhållandevis liten, motsvarande ett inkomstbortfall på mellan 0,2 och 2 procent när vi når 2070–talet.
 12. Och de som fanns krävde kontrakt med lön enligt erfarenhet, sjukförsäkring, betald semester, skadeförsäkring, övertidsersättning och annat som den chilenska medelklassen upplevde som hot mot deras levnadsstandard.
 13. Den ekonomiska utvecklingen har varit god de senaste decennierna och polackernas levnadsstandard ligger på cirka 65 procent av EU–genomsnittet.
 14. De ligger bra till för framtiden, när världen får allt fler invånare som har en levnadsstandard där de har råd med kvalitetskläder.
 15. Det råder sedan länge ett samband mellan levnadsstandarden på ockuperade områden och palestiniernas benägenhet att tolerera det kontroversiella säkerhetssamarbetet med Israel.
 16. Men farten i utvecklingen och kravet på bättre levnadsstandard gör att även kol växer snabbt.
 17. På senare tid har hon börjat betona utvecklingsländers rätt till fortsatt tillväxt för att kunna höja levnadsstandarden hos dem som lever i fattigdom.
 18. – Jorden kommer definitivt inte gå under men klimatkrisen kommer försämra många människors levnadsstandard och det kommer göra det mycket svårare att leva och ha det samhället som vi har i dag, säger Greta Thunberg.
 19. – Demokratisk socialism har i det här landet, i Skandinavien och på andra ställen ökat levnadsstandarden för de allra fattigaste.
 20. Samtidigt som levnadsstandarden förbättrats och massfattigdomen försvunnit har den tekniska utvecklingen fört med sig nya problem och en kritik riktas mot den makt som olika experter tillskansat sig.


Vad är en synonym och ett motsatsord?

Ordet synonym kommer från de grekiska orden 'syn' (samman) och 'onoma' (namn). En synonym är alltså ett ord med samma eller en snarlik betydelse som ett annat ord. En kan säga att en synonym är annat ord för samma sak. Två synonymer kan dock ha olika ton och uppfattas på helt olika sätt.

Motsatsord, även kallade antonymer, är ord med just motsatta betydelser.

Du kanske också är intresserad av dessa ord?